Lm. Xuân Thảo

Thứ Hai, 10 Tháng Ba, 2014 304

Đường Tình Yêu

Danh mục: Lm. Xuân Thảo
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo

Bài 1 trong CD Đường Tình Yêu

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Quê Hương

Quê Hương

10/03/2014 8 Lm. Xuân Thảo

Đường Tình Yêu

10/03/2014 5 Lm. Xuân Thảo

Tiếng Khóc Tiếng Cười

30/05/2016 4 Lm. Xuân Thảo

Sức Nặng Tình Yêu

10/03/2014 2 Lm. Xuân Thảo

Trái Tim Bị Mất

10/03/2014 2 Lm. Xuân Thảo

Đợi Chờ

10/03/2014 2 Lm. Xuân Thảo

Đồng dao cho người lớn

30/05/2016 1 Lm. Xuân Thảo

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương