Lễ Trọng - Lễ Kính » Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên » Lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, 2024 30.584

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A - B - C

19/06/2020 569 Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A - B - C

02/06/2024 343 Năm Phụng Vụ

Lễ Thánh Phê-rô , Phao-lô

30/06/2023 197 Thánh Phê-rô Phao-lô

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức A - B - C

28/08/2016 86 Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - B - C

26/05/2024 82 Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14/09/2019 52 Lễ Về Chúa

Lễ Mân Côi Năm A - B - C

01/10/2023 29 Lễ Đức Mẹ

Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô A - B - C

18/06/2017 24 Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương