Thánh Lễ » Kết Lễ

Thứ Hai, 07 Tháng Chín, 2015 443

LAUDATO SI, TRÁI ĐẤT NGÔI NHÀ CHUNG

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Kết Lễ, Thánh Lễ, Lễ Về Các Thánh, Hợp Xướng, Năm Phụng Vụ
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Bài hát chủ đề Thông điệp LAUDATO SI, xin ngợi khen Chúa của ĐGH Phanxicô, dùng trong các buổi học hỏi về Môi sinh, các buổi lễ với chủ đề Ngợi khen Chúa, sau rước lễ, hoặc kết lễ. Khi hát đơn giản

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Xuân Của Ân Tình

28/01/2015 95 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Cảm Mến Tình Ngài

27/12/2015 57 Nhập Lễ

Xuân Thanh Bình

28/01/2015 56 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 127

24/10/2014 56 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Chúa Thương Con

31/03/2014 51 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hạnh Phúc

01/06/2015 50 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vinh 1

02/01/2019 45 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 1

02/01/2019 43 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương