Thánh Lễ » Kết Lễ

Thứ Hai, 07 Tháng Chín, 2015 370

LAUDATO SI, TRÁI ĐẤT NGÔI NHÀ CHUNG Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Kết Lễ, Thánh Lễ, Lễ Về Các Thánh, Hợp Xướng, Năm Phụng Vụ
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Bài hát chủ đề Thông điệp LAUDATO SI, xin ngợi khen Chúa của ĐGH Phanxicô, dùng trong các buổi học hỏi về Môi sinh, các buổi lễ với chủ đề Ngợi khen Chúa, sau rước lễ, hoặc kết lễ. Khi hát đơn giản

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Đến Với Chúa Hôm Nay

01/06/2015 157 Nhập Lễ

Bánh Bởi Trời

31/05/2015 151 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Bánh Bởi Trời 2

29/05/2014 124 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Biến Hình 2

21/02/2014 121 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Ta Là Bánh Hằng Sống

01/06/2015 102 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 33 - B

31/05/2015 96 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hãy Hát Lên

31/05/2015 92 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 77(2)

31/05/2015 72 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương