Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ngài Là Thiên Chúa

18/01/2014 35 Hợp Xướng

NOEN KHÔNG CÓ CHÚA

05/12/2016 34 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Khúc Ca Mặt Trời*

18/01/2014 16 Hợp Xướng

Bài Ca Khải Hoàn

20/06/2018 13 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Trường Ca Các Tạo Vật

18/01/2014 11 Hợp Xướng

Say No-en

14/12/2016 5 Kết Lễ

Vinh Danh Thien Chua

18/01/2014 5 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương