Ghi Danh Khóa Học

Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, 2023

🌞KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ Trực Tiếp 🌞🔴online từ thứ hai, 01/07/2024 đến thứ ba, 30/07/2024 [Lớp Violin và piano học từ 24/6 đến 22/08/2024; Ghita-CD37 học từ 22/6 đến 13/82024]

Tìm thông tin của mình trên hệ thống. Nếu tìm thấy sẽ tự động điền thông tin cho bạn. Có gì thiếu hoặc sai sót bạn chỉnh sửa lại cho đúng.


Có gởi mail để xác nhận đây là email thật.


Đã học môn gì, tại đâu, năm nào, với ai...

KHÓA NHẠC CẤP TỐC MÙA HÈ 01-30 tháng 07-2024 tại Tu viện_Giáo xứ Phanxicô Đakao [50 Nguyễn Đình Chiểu, Ph. Đakao, Quận 1, SG]

1) Học trực tiếp (tại lớp)

2) Năm nay có Nội trú(NT: chỗ ở tương đối + 3 bữa ăn và một số sinh hoạt ngoại khóa khác), dành cho học viên ở xa không tìm dược chỗ trọ nơi giáo xứ/cộng đoàn/người thân ở gần quận 1 để dễ bề đi lại.

3) Có "Bán trú"(BT: chủ yếu là ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong các lớp học) dành cho học viên học chiều, ở xa, không tiện mang theo thức ăn trưa.

4)Mọi học viên cần ưu tiên học môn XA1 (Nhạc lý ký xướng âm 1) trước, hoặc cùng lắm là học song song với Thanh Nhạc (TN1) hay một nhạc cụ khác không trùng giờ với các môn trước..

5) 7g sáng thứ 2, 01-07-2024: Học viên có mặt để làm THỦ TỤC NHẬP LỚP; các học viên không học vào buổi sáng thứ 2, sẽ làm Thủ tục Nhập học vào buổi chiều thứ 2, sáng thứ 3, chiều thứ 3.


=XA1 và XA2 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên mới học nhạc, kể cả học viên học các môn khác như Thanh Nhạc, Điều khiển, Organ1&2 Piano, T'rưng, Ghita, Sáo, Vĩ cầmLNVT...
-Giải thích các mã số môn học: sau tên và cấp của môn học, có gạch ngang và các ký hiệu như: A=từ 8g; B=từ 10g; C=từ 14g; D=từ 16g. AB2-7= từ 8g-11g40 thứ 2-3-4-5-6-7; CD2=14-17g30 thứ 2-4-6; A2=từ 8g thứ 2-4-6; B3= từ 10g thư 3-5-7; C2=từ 14g thứ 2-4-6; D3= từ 16g thứ 3-5-7...XA1*-T2-7 =XA1 trực tuyến, Tối 7-9:30 thứ 2-7.
-Xin ghi danh bằng cách chọn 1 trong các nhóm sau miễn là không trung ngày và giờ. (trường hợp đặc biệt, xin nhắn tin cô Hoàng Oanh 036 666 8126):

Nhóm 1: XA1-AB2-7; TN1-CD2; ĐK1-CD3. Lưu ý: Muốn học ĐK1, buộc phải đã/đang học XA1/XA2/XA3 và TN1
Nhóm 2: XA1-AB2-7; TN1-CD2; Org1-CD2/Org1-CD3.
Nhóm 3: XA1-AB2-7; TN1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
------
Nhóm 4: XA2-AB; TN1-CD2; ĐK1-CD3.
Nhóm 5: XA2-AB; TN2-CD3; ĐK2-CD2: Muốn học ĐK2, buộc phải đã/đang học XA2/XA3 và TN2
Nhóm 6: XA2-AB; T'rưng-C3/Ghita-C3; Org1-C2/Org2-D2.
Nhóm 7: XA2-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org2-D2.
------
Nhóm 8: XA3-AB; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; T'rưng-CD3/Ghita-CD3.
Nhóm 9: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2; Org3-AB3.
Nhóm 10: LSÂN1-AB2; LTG5-CD2/LNVT1-CD2/Org2-D2; T'rưng-CD3/ Ghita-CD3/ Tranh-CD3/Sáo-CD3 /Org1-C2/D2.
====
Ngoài ra ai có nhu cầu BÁN TRÚ (Ăn trưa, tạm nghỉ trưa trong lớp), thì chọn BT. Năm nay có NỘI TRÚ.

Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
08:00
11:40
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 5
✳SL tối đa: 5 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 1
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 4
✳SL tối đa: 5 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 5
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 1
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 4
10:00
11:40
14:00
15:30
14:00
17:30
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 1
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 3
✳SL tối đa: 7 🚫Đã đăng ký đủ
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 1
✳SL tối đa: 5 ✔Đã đăng ký: 3
✳SL tối đa: 7 ✔Đã đăng ký: 6
15:30
17:30
17:30
20:30
19:00
20:30
20:00
22:00
NT
NAM
NT
NỮ
Ăn
Trưa
Chúa Nhật
17:00
20:00
✳SL tối đa: 3 🚫Đã đăng ký đủ
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương