Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, 2014 5.001

Biết Bao Là Hạt Lúa*

Danh mục: Mùa Chay, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Mình Và Máu Chúa Ki-tô, Năm A, Năm B, Năm C, CN 2 Mùa Vọng, CN 3 Mùa Chay, Mồng 3 Tết
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo

Đây là bài mới nhất, có 3 PK cho các lễ thông thường, cũng như lễ khấn, lễ tạ ơn

Các Bài Hát Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương