Thánh Lễ » Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thứ Hai, 01 Tháng Mười Hai, 2014 1.770

Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn - Nguyễn Duy

Danh mục: Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Phục Sinh, CN 6 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Nguyễn Duy

Các Bài Hát Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương