Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Hai, 2015 610

Kết quả thi LT Grade 5 mùa Đông 2015

Kết quả của LCM Theory Grade 5 (48 thí sinh dự thi, 3 thí sinh vắng mặt), Grade 2 (12 thí sinh) và Grade1 (3 thí sinh): Tất cả đều đậu.

Cuộc thi Lý thuyết Grade 5 thứ 7 ngày 28-11-2015 có kết quả như sau:Kết quả thi LT Grade 5 mùa Đông 2015 - 1Kết quả thi LT Grade 5 mùa Đông 2015 - 2  Kết quả thi LT Grade 5 mùa Đông 2015 - 3

Kết quả thi LT Grade 5 mùa Đông 2015 - 4

 

 

Kết quả thi LT Grade 5 mùa Đông 2015 - 5

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương