Xướng Âm 1 » C/Am - Phần B

Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, 2021 177

Bài 12_XÂ1: BTL + BĐT ⭕Phần B: Thang Thất Âm, Cung Đô Trưởng ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Danh mục: Xướng Âm 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần B
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 XÂ1 - Phần B: Thang Thất Âm Vị trí Đô, Cung Đô Trưởng (CM)
❇ Bài 12: Thang Thất âm Vị trí Đô, Dấu Fa và Xi

✔ BTL 14 (CB2) ⇨tr.32
✔ BTL 15 (CB3) ⇨tr.32
✔ BTL 16 (CB4) ⇨tr.32
✔ BTL 17: Chiêng Trống Cồng - Thang ngũ âm Tây Nguyên, Dân Tộc Gia Rai ⇨tr.32
✔ BĐT 1: Anh Ở Buôn Làng - Dân ca Gia Rai ⇨tr.34
✔ BĐT 2: Đừng Cười Tôi Nhé (Hùng Lân) ⇨tr.34
✔ BĐT 3: Hướng Mắt Lên Cao (Thắng Hưng) - Beat ⇨tr.34
✔ Đây là tài liệu nội bộ chỉ sử dụng cho học viên và giáo viên 🎵Viện Âm Nhạc Phan Sinh.
✔ Vui lòng đăng ký khóa học để được cung cấp tài khoản vào xem các bài học.

🔅Nếu bạn đang là học viên và đã có tài khoản 👉 vui lòng click vào đây để đăng nhập.
📢Nếu bạn đang là học viên và chưa có tài khoản 👉 vui lòng liên hệ cô Oanh 03.6666.8126 để được cung cấp tài khoản.

Xướng Âm 1 - Phần B: Thang Thất Âm, Cung Đô Trưởng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương