Xướng Âm 1 » Phần C

Chủ Nhật, 17 Tháng Giêng, 2021 86

Bài 23_XÂ1: BTL + BĐT ⭕Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ Minor Mode

Danh mục: Xướng Âm 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần C
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 XÂ1 - Phần C: Thang âm Vị trí Đô, Điệu Xự/ A minor
❇ Bài 23: Thang ngũ âm Vị trí Đô, điệu Xự (Xự/ minor pentatonic mode/ hệ thống 2) LA-ĐÔ-rê-MI-xon-LA

✔ BTL 32: Hò Đất Giồng (Dân ca Miền Nam) ⇨tr.67
✔ BTL 33: Hò Môi (giọng Hò với tiết tấu tự do, khoáng đạt) Dân ca Kiên Giang ⇨tr.68
✔ BĐT 1→4 : Ngũ âm Vị trí Đô, điệu thức Xự: LA-ĐÔ-rê-MI-xon-(LA) ⇨tr.69
✔ BĐT 5: Đi Tìm Chân Lý ( Ngũ âm Vị trí Đô, điệu thức Xê: Rê-mi-XON-LA-đô-(RÊ) ) ⇨tr.69
✔ Đây là tài liệu nội bộ chỉ sử dụng cho học viên và giáo viên 🎵Viện Âm Nhạc Phan Sinh.
✔ Vui lòng đăng ký khóa học để được cung cấp tài khoản vào xem các bài học.

🔅Nếu bạn đang là học viên và đã có tài khoản 👉 vui lòng click vào đây để đăng nhập.
📢Nếu bạn đang là học viên và chưa có tài khoản 👉 vui lòng liên hệ cô Oanh 03.6666.8126 để được cung cấp tài khoản.

Các Mục Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương