Thứ Hai, 26 Tháng Tư, 2010 9.501

Nghe các bài Xướng Âm I


✔ Môn Xướng âm chủ yếu giúp học viên xướng các ký hiệu âm nhạc thành những âm thanh đúng cao độ và trường độ, cũng như cường độ và âm sắc của dấu nhạc. 

- Đồng thời cũng biết nghe và ký âm các dấu nhạc mình học. Ngoài ra, học viên cũng cần biết nhạc lý và một ít kỹ năng về thanh nhạc, để xướng lên các âm thanh cho vang đẹp và rõ ràng…
- Có thể gọi đây là Xướng âm “4 trong 1” (gồm Xướng âm, Nhạc lý, Ký âm, và Thanh nhạc). 
- Xướng âm là bước khởi sự tự nhiên và hợp lý của những ai muốn bắt đầu học âm nhạc: cần học Xướng âm trước khi học Thanh nhạc hoặc học chơi đàn, cùng lắm là học song song với các môn khác. 
- Xướng âm gồm 3 cấp nền tảng. Xướng Âm Cấp 1(viết tắt là XA1) giúp đọc, hát và nghe các dấu nhạc trong thang âm không dấu hóa, và vài thang âm với 3#/4b…

👉 Mời quý bạn vào trau dồi, chỉ cần lòng khao khát và bền vững kiên trì, thì ai ai cũng sẽ thành công.

 

Vui lòng bấm vào đây để nghe các bài xướng âm cấp 1

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương