Thánh Lễ » Nhập Lễ

Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, 2014 449

Hát Lên Mừng Chúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 7 Thường Niên, CN 19 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Cao Nguyên

CNL CNTN ABC có thể dùng làm CNL cho các Chúa Nhật Thương Niên

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Mừng Chư Thánh Việt Nam

16/10/2014 151 Nhập Lễ

Hoan hô Vua Giê-su

16/10/2014 91 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 125*

16/10/2014 91 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tiếng Nhạc Oai Hùng

16/10/2014 68 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 92

01/06/2015 58 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Mến Chúa Yêu Người

01/06/2015 54 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 92

01/06/2015 51 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Cát Biển Sao Trời

01/06/2015 48 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương