Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, 2014 500

Lễ Vật Thống Hối Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 3 Mùa Chay
Nhạc Sĩ: Mi Trầm

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Đường Thập Giá

01/06/2015 186 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 114

01/06/2015 106 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Về Đây Hát

01/06/2015 92 Nhập Lễ

Ngài Yêu Con Con Yêu Ngài

01/06/2015 90 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Epphata

01/06/2015 53 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thập Giá Đức Ki - Tô

23/02/2014 50 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 145

01/06/2015 46 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật 24B

01/06/2015 42 Tung Hô Tin Mừng

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương