Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Sáu, 01 Tháng Năm, 2015 96

TV 30* TVĐC 6Tuần Thánh có sửa đổi Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, Thứ 6 TT
Nhạc Sĩ: Xuân Thảo

Bài nầy có một số sửa đổi. Sr Thu Thao MTG Th Thiêm diễn tấu

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 122

28/05/2015 201 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Con Đường Hạnh Phúc

28/05/2015 109 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Nhật 13 - 30 B

27/05/2015 97 Tung Hô Tin Mừng

Ca Lên Đi 1

28/05/2015 90 Nhập Lễ

Đường Con Đi

28/05/2015 73 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

TV 22 - Chúa Chăn Nuôi Tôi 3

21/02/2014 73 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hát Lên Mừng Chúa

10/08/2014 72 Nhập Lễ

Chúa Đã Gọi Con Đi

28/05/2015 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương