Thánh Vịnh - Đáp Ca


Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 23 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 3 PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Thánh Ca I-sai-a - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015

ĐK 1 Này dân Xi-on nào hãy mừng rỡ reo hò (CNMV3C, Đức Mẹ thăm viếng) ĐK 2 Các bạn sẽ vui mừng sẽ vui mừng và hỷ hoan (Thánh Tâm Năm B, Bài đọc 5 canh thức PS)

Thánh Ca Ngợi Khen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

DK 1 Tôi mừng rỡ muôn phần (MV3B) , DK2 Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thật diễm phúc (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thánh Vinh 1 - Phan Sinh [Phan Sinh]

02/01/2019

Phúc thay người đặt niềm tin nơi Chua.

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)
TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Thánh Vịnh 103 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.

Thánh Vịnh 103 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

01/04/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.

Thánh Vịnh 106 - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/05/2015

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Thánh Vịnh 109 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2016

Muôn đời muôn thuở, con sẽ là Thượng Tế

Thánh Vịnh 111 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/12/2016

Người công chính bừng sáng

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

05/06/2016

Hãy dâng lời ngợi ca

Thánh Vịnh 114 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/06/2015

Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/01/2015

ĐK 1 - Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời ĐK 2 - Khi chúng ta nâng chén tạ ơn ĐK 3 - Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ
CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/09/2014

Hãy đi khắp bốn phương

Thánh Vịnh 117 - Thứ 7 Bát Nhật PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/04/2022

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

Thánh Vịnh 117 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/03/2016

Halleluia....hoặc: Đây là ngày Chúa đã làm ra
Đáp ca Canh thức VQ, CNPS, do Sr Thu Thảo MTG Thủ Thiêm diễn tấu

Thánh Vịnh 117 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/02/2016

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ ( ĐK CN - 2 PS NĂm A - B - C) Tảng đá mà thợ xây nhà loai bỏ (ĐK CN - 4 PS Năm B)

Thánh Vịnh 117- Xuân Thảo [Xuân Thảo]

24/02/2014

Ha-lê-lu-ia./ Đây là ngày
Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hãy Vui Mừng Hỷ Hoan - Xuân Thảo

21/02/2014 486 Nhập Lễ

Trên Các Ngươi - Xuân Thảo

21/02/2014 464 Nhập Lễ

Dù Con Chưa Thấy Ngài - Nguyễn Duy

28/01/2015 420 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Yêu Con Đời Đời - Hải Linh

26/03/2017 352 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Xin Chúa Xử Cho Con - Xuân Thảo

21/02/2014 352 Nhập Lễ

Dẫn Đưa Con Đi - Kim Long

21/02/2014 317 Nhập Lễ

Xuất Hành - Hoàng Kim

23/02/2014 296 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xin Chúa Thương - Vi Nam

21/02/2014 296 Nhập Lễ

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương