Thánh Vịnh - Đáp Ca


Chúa Nhật 18 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Phúc thay ai có tâm hồn

Chúa Nhật 23 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/06/2016

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

Chúa Nhật 3 PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

03/06/2016

Đức Ki-Tô nay đã Phục Sinh

Thánh Ca I-sai-a - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

05/11/2015

ĐK 1 Này dân Xi-on nào hãy mừng rỡ reo hò (CNMV3C, Đức Mẹ thăm viếng) ĐK 2 Các bạn sẽ vui mừng sẽ vui mừng và hỷ hoan (Thánh Tâm Năm B, Bài đọc 5 canh thức PS)

Thánh Ca Ngợi Khen - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/10/2014

DK 1 Tôi mừng rỡ muôn phần (MV3B) , DK2 Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thật diễm phúc (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thánh Vinh 1 - Phan Sinh [Phan Sinh]

02/01/2019

Phúc thay người đặt niềm tin nơi Chua.

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

04/08/2014

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (ĐK1) Ân tình Chúa thiên thu vạn đại (ĐK 2) Chúa đặt ngai báu trên trời cao (ĐK 3)
TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Thánh Vịnh 103 (II) - Xuân Thảo|| Đáp ca Sau BĐ1 Vọng Lễ Phục Sinh [Xuân Thảo]

01/04/2014

Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến.
Dùng cho nhiều lễ khác nữa. Xem PDF
Đáp ca sau Bài Đọc 1 Canh THức Vượt Qua: câu 1, 2, 5, 7.
Đáp ca ngày lễ. Ngày lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống: câu Xướng 1, 5, 7, 8.
Đáp ca ngày chính lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống: câu 6, 8, 9

Thánh Vịnh 106 - Phan Sinh [Phan Sinh]

27/05/2015

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Thánh Vịnh 109 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2016

Muôn đời muôn thuở, con sẽ là Thượng Tế

Thánh Vịnh 111 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

18/12/2016

Người công chính bừng sáng

Thánh Vịnh 112 C - Phan Sinh [Phan Sinh]

05/06/2016

Hãy dâng lời ngợi ca

Thánh Vịnh 114 - Phan Sinh [Phan Sinh]

01/06/2015

Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan

Thánh Vịnh 115 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/01/2015

ĐK 1 - Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời ĐK 2 - Khi chúng ta nâng chén tạ ơn ĐK 3 - Tôi sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ
CNMC 2B (ĐK 1) câu 1,3,4
Thứ Năm Tuần Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lế Truyền các Chức Thánh (ĐK 2) Câu 2,3,4
Lễ Mình Máu Thánh Năm B (ĐK 3) Câu 2,3,4

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/09/2014

Hãy đi khắp bốn phương

Thánh Vịnh 117 - Thứ 7 Bát Nhật PS - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/04/2022

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

Thánh Vịnh 117 - Xuân Thảo || ĐC Vọng PS, CNPS || Diễn tấu: Sr Thu Thảo || Karaoke: Khắc Lâm [Xuân Thảo]

23/03/2016

Halleluia....hoặc: Đây là ngày Chúa đã làm ra
Đáp ca Canh thức VQ, CNPS, do Sr Thu Thảo MTG Thủ Thiêm diễn tấu
Có bản nhạc Pdf để tải xuống.

Thánh Vịnh 117 (II) - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

10/02/2016

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ ( ĐK CN - 2 PS NĂm A - B - C) Tảng đá mà thợ xây nhà loai bỏ (ĐK CN - 4 PS Năm B)

Thánh Vịnh 117- Xuân Thảo [Xuân Thảo]

24/02/2014

Ha-lê-lu-ia./ Đây là ngày
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chuá Đã Chọn Con - Lan Thanh Tâm

27/05/2015 273 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Ngàn Năm Bền Vững - Xuân Thảo

04/09/2019 208 Nhập Lễ

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Ngày vui Gioan Chào Đời

05/06/2018 134 Nhập Lễ

Lễ Hiện Xuống - Xuân Thảo

01/04/2014 104 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Cho Con Thấy Ngài - Đào Trung

27/05/2015 90 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Con Muốn Dâng - Cao Huy Hoàng

18/07/2014 85 Dâng Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương