Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Hai, 04 Tháng Tám, 2014 3.205

Thánh Vịnh 102** - Xuân Thảo

Danh mục: Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Lễ Thánh Tâm Chúa, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 7 Thường Niên, CN 8 Thường Niên, CN 24 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo

TV 102: ĐK1 (c1,2,4,8)Chung MTN, CNTN 7A, 7C, 8B; (c1,2,6,7)CNTN 24A; (c1,2,3,5)CNMC 3C; ĐK2 (c1,2,3,4) Thánh Tâm A; ĐK3 (c1,7,9) CNPS7B

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Mười Cô Trinh Nữ - Mi Trầm

16/10/2014 583 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Mười Cô Trinh Nữ - Xuân Thảo

29/08/2017 299 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tiếng Nhạc Oai Hùng - Hải Linh

16/10/2014 296 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 79 - Xuân Thảo

23/10/2014 279 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hoan hô Vua Giê-su 2

16/10/2014 275 Nhập Lễ

Chúa Nhật 32 năm A - 19 năm C - Xuân Thảo

16/10/2014 265 Tung Hô Tin Mừng

Thánh Vịnh 125* - Xuân Thảo

16/10/2014 229 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương