Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thứ Năm, 16 Tháng Mười, 2014 3.915

Thánh Vịnh 125* - Xuân Thảo

Danh mục: Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN2, CN5, CN33, CN30
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo

TV 125: ĐK1 Chung Các Thánh Tử đạo; ĐK2 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, CNMV 2C, CNMC 5C, CNTN 30B

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hãy Vui Mừng Hỷ Hoan - Xuân Thảo

21/02/2014 92 Nhập Lễ

Chúa Nhật 3 - 4 B Mùa Chay - Xuân Thảo

01/12/2014 58 Tung Hô Tin Mừng

Trên Các Ngươi - Xuân Thảo

21/02/2014 56 Nhập Lễ

Yêu Con Đời Đời (Hải Triều - Hải Linh)

26/03/2017 50 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Tình Yêu Thập Giá - Hương Vĩnh

23/02/2018 47 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 136 - Xuân Thảo

28/01/2015 44 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xuất Hành - Hoàng Kim

23/02/2014 44 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Nhật Phục Sinh - Xuân Thảo

23/02/2018 35 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương