Hợp Xướng


Ha-Lê-Lu-ia

22/02/2014 Hợp Xướng

Khúc Ca Mặt Trời

23/02/2014 Hợp Xướng

Ngài Là Thiên Chúa

23/02/2014 Hợp Xướng

Đồng Cỏ Tươi 2

23/02/2014 Hợp Xướng

Xin Mở Cho Con

23/02/2014 Hợp Xướng

Trường Ca Các Tạo Vật

23/02/2014 Hợp Xướng

Trường Ca Ave Maria

23/02/2014 Hợp Xướng

Nữ Vương Hòa Bình

23/02/2014 Hợp Xướng

Nhân Chứng Đức Tin

23/02/2014 Hợp Xướng

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Ngày Lễ xem nhiều trong tháng

Trường Ca Các Tạo Vật

23/02/2014 14 Hợp Xướng

Trường Ca Ave Maria

23/02/2014 13 Hợp Xướng

Nữ Vương Hòa Bình

23/02/2014 11 Hợp Xướng

Ngài Là Thiên Chúa

23/02/2014 11 Hợp Xướng

Ha-Lê-Lu-ia

22/02/2014 6 Hợp Xướng

Nhân Chứng Đức Tin

23/02/2014 5 Hợp Xướng

Khúc Ca Mặt Trời

23/02/2014 4 Hợp Xướng

Xin Mở Cho Con

23/02/2014 3 Hợp Xướng

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương