Ca Đoàn Quê Hương

Kinh An Bình (Karaokê)

Kinh An Bình (Karaokê)

03/04/2018 40

CHL, ca nguyện trong nhiều hoàn cảnh như hội họp, tĩnh tâm, viếng xác...

Một Trẻ Thơ (Karaoke)

Một Trẻ Thơ (Karaoke)

03/04/2018 27

CNL Giáng Sinh Lễ ngày

HALLELUIA (HANDEL) Đakao 2012 CĐ Quê Hương

HALLELUIA (HANDEL) Đakao 2012 CĐ Quê Hương

20/03/2018 36

Thâu trực tiếp Lễ Vọng PS năm 2012 tại gx Phanxico Đakao; hình ảnh và âm thanh thâu trực tiếp nên giữ lại làm kỷ niệm và cho ca viên ôn tập mà thôi.

HALLELUIA (HANDEL) Đakao 2014 Dàn Nhạc và CĐ Quê Hương

HALLELUIA (HANDEL) Đakao 2014 Dàn Nhạc và CĐ Quê Hương

17/03/2018 33

Mỗi năm một kỷ niệm

HALLELUIA (HANDEL) Đakao 2016 Dàn Nhạc và CĐ Quê Hương

HALLELUIA (HANDEL) Đakao 2016 Dàn Nhạc và CĐ Quê Hương

15/03/2018 50

Vọng PS Gx Phanxicô Đakao năm 2016: Halleluia do Dàn Nhạc và Ca Đoàn Quê Hương diễn tấu

Tình Yêu Thạp Giá (Karaokê)

Tình Yêu Thạp Giá (Karaokê)

05/03/2018 55

CHL tuần thánh, T6TT, CN Lễ Lá

Thánh Ca Karaoke (Lm Lê khắc Lâm, Ofm, thực hiện)

Thánh Ca Karaoke (Lm Lê khắc Lâm, Ofm, thực hiện)

01/03/2018 39

có từ 207 bài thánh ca đủ loại, dùng hát Karaokê, để Luyện thanh, tập hát cho thuộc thánh ca trước khi cùng ca trưởng nắn lại trong buổi tập hát

Này Chị Maria Mađalêna (Video CĐ Quê Hương)

Này Chị Maria Mađalêna (Video CĐ Quê Hương)

01/03/2018 79

CĐ Quê HươngXT, Sr Hoàng Phương, Diễm Uyên, Hoàng Oanh

Này Chị Maria Mađalêna (Karaoke)

Này Chị Maria Mađalêna (Karaoke)

01/03/2018 52

Có thể dùng làm Ca tiếp liên (Lễ ngay PS); hát lúc Tiến lễ, lúc Hiệp lễ, hoặc kết lễ

Mùa Hồng Ân (Karaoke)

Mùa Hồng Ân (Karaoke)

05/02/2018 44

Dùng trong Mùa Chay

Thánh Vịnh 21 (Karaoke)

Thánh Vịnh 21 (Karaoke)

02/02/2018 125

TV Đáp ca CN Lễ Lá

Thánh Vịnh 50 (Karaoke)

Thánh Vịnh 50 (Karaoke)

01/02/2018 35

TV Đáp ca, Mùa Chay,.....

SAI ĐI RAO GIẢNG (KARAOKE)

SAI ĐI RAO GIẢNG (KARAOKE)

31/01/2018 38

Sáng tác của Sr Thiên Lan, CĐ Quê Hương trình tấu, Hoàng Oanh, Hồng Trang và Ngọc Khanh lĩnh xướng

NẾU HẠT LÚA  (Karaoke)

NẾU HẠT LÚA (Karaoke)

31/01/2018 104

Dùng trong Mùa Chay, trong lễ An táng, Lễ cầu cho Tín hữu qua đời, Lễ Tử đạo

THẦN TRÍ TÔI VUI MỪNG (Karaoke)

THẦN TRÍ TÔI VUI MỪNG (Karaoke)

25/01/2018 130

Ca Đoàn Quê Hương trình tấu, Lĩnh xướng: Trần Ngọc, Diễm Uyên. Sử dụng trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiên Xuống, Thêm sức, Sai Đi Truyền giáo...

NGƯỜI CHA NHÂN TỪ (Karaoke)

NGƯỜI CHA NHÂN TỪ (Karaoke)

24/01/2018 54

CĐ QUÊ HƯƠNG trình tấu, Thanh Lâm lĩnh xướng.

NHỮNG CHIẾC MẠNG NHỆN (Karaoke)

NHỮNG CHIẾC MẠNG NHỆN (Karaoke)

24/01/2018 96

Ca đoàn Quê Hương trình tấu, Trần Ngọc lĩnh xướng

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Video xem nhiều trong năm

Khúc Ca Mặt Trời 2018 dịp giỗ 30 năm Hải Linh

Khúc Ca Mặt Trời 2018 dịp giỗ 30 năm Hải Linh

07/01/2018 176 Ca Đoàn Quê Hương

THẦN TRÍ TÔI VUI MỪNG (Karaoke)

THẦN TRÍ TÔI VUI MỪNG (Karaoke)

25/01/2018 130 Ca Đoàn Quê Hương

Thánh Vịnh 21 (Karaoke)

Thánh Vịnh 21 (Karaoke)

02/02/2018 125 Ca Đoàn Quê Hương

NẾU HẠT LÚA  (Karaoke)

NẾU HẠT LÚA (Karaoke)

31/01/2018 104 Ca Đoàn Quê Hương

NHỮNG CHIẾC MẠNG NHỆN (Karaoke)

NHỮNG CHIẾC MẠNG NHỆN (Karaoke)

24/01/2018 96 Ca Đoàn Quê Hương

Này Chị Maria Mađalêna (Video CĐ Quê Hương)

Này Chị Maria Mađalêna (Video CĐ Quê Hương)

01/03/2018 79 Ca Đoàn Quê Hương

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương