Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Sáu, 24 Tháng Mười, 2014 2.469

Chúa Đã Sinh Ra - Thành Tâm

Danh mục: Mùa Giáng Sinh, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Lễ Vọng, Lễ Rạng Đông
Nhạc sĩ/ Tác giả: Thành Tâm

Các Bài Hát Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương