Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Tư, 20 Tháng Tư, 2016 1.491

Của Lễ Tình Yêu - Ngọc Linh

Danh mục: Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm B, CN 12 Thường Niên
Nhạc sĩ/ Tác giả: Ngọc Linh

Các Bài Hát Khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương