Thánh Lễ » Dâng Lễ

Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, 2014 3.827

Chúa Hiển Trị - Hoàng Kim

Danh mục: Mùa Phục Sinh, Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Vọng Phục Sinh
Nhạc sĩ/ Tác giả: Hoàng Kim

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Tuần này: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh - Năm B

Video Thư viện ảnh

THÔNG TIN về  việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

THÔNG TIN về việc cải tạo các phòng học lầu 3 (nhà tiền chế trên Sân thượng)

20/04/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [1982, năm 2013, khi liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music, thuộc University of West London, đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh], chủ yếu dạy nhạc cố định tại Cộng Đoàn_Giáo Xứ Đakao.

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hiến Lễ Phục Sinh - Miên Ly

25/02/2014 336 Dâng Lễ

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A-B-C - Xuân Thảo

25/02/2014 241 Tung Hô Tin Mừng

Không Thấy Mà Tin - Phạm Đức Huyến

25/02/2014 176 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Phục Sinh - Kim Long

25/02/2014 175 Kết Lễ

Chúa Nhật 3 A - B Phục Sinh - Xuân Thảo

23/02/2018 166 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Đã Sống Lại 2

25/02/2014 160 Nhập Lễ

Chúa Đã Sống Lại - Nguyễn Duy

23/02/2014 145 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Toàn Thể Địa Cầu - Xuân Thảo

25/02/2014 135 Nhập Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương