Thứ Sáu, 26 Tháng Hai, 2010 904

Tác Phẩm Hải Linh

Những tác phẩm này đã được phổ biến từ lâu dưới hình thức bài viết, bản nhạc cũng như bản thâu âm thanh. Xin quý vị chỉ dùng trong khuôn khổ học tập, mục vụ tôn giáo hoặc sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng, tránh mọi hình thức khác, nhất là hình thức thương mại.

Chúng tôi giới thiệu một số tác phẩm của cố nhạc sư Hải Linh. Những tác phẩm này đã được phổ biến từ lâu dưới hình thức bài viết, bản nhạc cũng như bản thâu âm thanh. Xin quý vị chỉ dùng trong khuôn khổ học tập, mục vụ tôn giáo hoặc sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng, tránh mọi hình thức khác, nhất là hình thức thương mại.

I. Nhạc Đạo

Bấm vào tên bản nhạc để xem Bấm vào tên bản nhạc để xem
1. Bài Ca Khải Hoàn 11. Nữ Vương Hòa Bình
2. Bến Thiên Đàng 12. Ra Đời
3. Chúa Khải Hoàn 13. Tán Tụng Hồng Ân
4. Chúc Tụng Thánh Giuse 14. Tiếng Nhạc Oai Hùng
5.  Hang Bêlem 15. Tình Chúa Yêu Tôi
6. Hồng ân Thiên Chúa 16.Trường Ca Ave Maria
7. Khúc Ca Mặt Trời 17.Trường Ca Các Tạo Vật
8. Khúc Nhạc Cảm Tạ 18.Trường Ca Ngợi Khen
9. Ngài Là Thiên Chúa (Te Deum) 19.Vinh Danh Thiên Chúa
10.Nhân Chứng Đức Tin 20.Yêu Con Đời Đời

II. Nhạc Đời:

1. Bướm Trắng 9. Hương Quê
2. Chinh Phụ Ngâm 10. Lòng Mẹ
3. Cóc Quân 11. Nhạc Việt
4. Cung Đàn Bạc Mệnh 12. Ra Khơi
5. Đà Lạt Trăng Mờ 13.Thằng Bờm
6. Đồng Tiền Vạn Lịch 14. Thơ Thơ
7. Hò Non Nước 15. Tiếng Thu
8. Hoan Ca Mùa Trường Xuân 16. Tình Nước Non

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương