Thứ Hai, 08 Tháng Ba, 2010 417

Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ

Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao + Sinh hoạt sau Thánh Lễ

Tập Dượt tại Đền Martin, Hố Nai và tại Gx Phanxicô Đakao, SG.
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 1
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 2
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 3

Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 4
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 5
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 6
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 7
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 8
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 9
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 10
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 11
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 12
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 13

Ca Đoàn QUÊ HƯƠNG trong Thánh Lễ Giỗ 20 Hải Linh tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 14
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 15
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 16
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 17
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 18
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 19
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 20
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 21

Xem tư liệu về Thầy Hải Linh và giao lưu sau Thánh Lễ Giỗ tại Gx Phanxicô Đakao
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 22
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 23
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 24
Thánh Lễ Giỗ 20 năm - Hình Ảnh Thánh Lễ - 25

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương