Thứ Bảy, 04 Tháng Tư, 2015 311

Ca đoàn & Dàn nhạc QUÊ HƯƠNG 2015 đàn hát trong đêm Canh Thức Vượt Qua (Vọng Phục Sinh) tại Thánh Đường GX Phanxicô Đakao

Đêm thứ 7, ngày 04-04-2015, lúc 8g30 tối, Ca đoàn & Dàn nhạc QUÊ HƯƠNG đàn hát trong đêm Canh Thức Vượt Qua (Vọng Phục Sinh). Ngoài phần Công bố Tin Mừng Phục Sinh do Thầy Hồng Cẩm đảm trách và các TV Đáp ca xướng đáp với Cộng đoàn, Dàn nhạc tham gia đệm cho Ca Đoàn hát Thánh ca Xuất Hành, Chúa Thống Trị (CDL), Halleluia Chorus của GF Handel, lời Việt:XT (CHL) và Giêsu Chiến Thắng (CKL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì thâu trực tiếp, ánh sáng và âm thanh chưa đầy đủ như mong muốn, nên việc thâu hình và thâu âm phần diễn tấu âm nhạc của buổi lễ bị giới hạn.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn đưa video lên để chia sẻ cho thành viên Ca đoàn và Dàn nhạc, cũng như bạn bè thân hữu, như là một kỷ niệm cho những sinh hoạt thường kỳ của QUÊ HƯƠNG. Xin thông cảm cho những giới hạn và thiếu sót.

Xin bấm vào đây để xem_nghe bài Halleluia của G.F. Handel, lời Việt do Xuân Thao chuyển dịch:

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương