Thứ Hai, 11 Tháng Mười, 2021 559

Hướng dẫn sử dụng Flipgrid dành cho học viên VANPS

Flipgrid là nền tảng thảo luận bằng video nhằm giúp các nhà giáo dục nhìn thấy và nghe được sản phẩm từ mọi học sinh trong lớp và đẩy mạnh môi trường học tập vui vẻ và hợp tác. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng cho học viên VANPS.
 

1. Mở link trên trình duyệt: link bạn được cung cấp trong email hoăc được gởi trực tiếp qua Zalo, Viber từ giáo viên.


2. Chọn Topic cần quay video để nộp bài


3. Quay video

 

 

 

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương