Thánh Lễ » Nhập Lễ

Thứ Sáu, 03 Tháng Sáu, 2016 373

Chung Một Niềm Tin - Đỗ Vi Hạ Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 20 Thường Niên
Nhạc Sĩ: Đỗ Vi Hạ

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Thánh Vịnh 89 - Kim Long

01/06/2015 190 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Niềm Vui Thiên Quốc - Xuân Thảo

10/04/2016 161 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 50** (I) - Xuân Thảo

21/02/2014 106 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Xin Chúa Ban Bình An - Xuân Thảo

05/06/2016 84 Nhập Lễ

Giữa Nơi Đền Thánh - Xuân Thảo

16/06/2014 68 Nhập Lễ

Mau Về Đây

01/12/2014 59 Nhập Lễ

Theo Chúa - Thành Tâm

05/06/2016 56 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thánh Vịnh 89 - C - Phan Sinh

02/09/2016 50 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương