CN 16 Thường Niên


Ca Nhập Lễ 9 [Phan-xi-cô]

28/05/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Chờ Một Mùa Lúa Mới [Paul Marie]

28/05/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Chúa Nhật 16 A [Xuân Thảo]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm C, CN16

Chúa Nhật 16 C [Xuân Thảo]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN16

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Chúa Nhật XVI [Xuân Thảo]

28/05/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN16

Chúng Con Dâng [Kim Long]

28/05/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Con Đường Hạnh Phúc [Nguyễn Duy]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Con Muốn Dâng [Cao Huy Hoàng]

18/07/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN16

Cửa Công Chính [Hoàng Khánh - Kim Long]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Danh Ngài Con Xưng Tụng [Trần Mừng]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN16

Lời Cha [Sơn Ca Linh]

30/06/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN 16 Thường Niên

Thân Lúa Miến [Mi Trầm]

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Thánh Vịnh 14 [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Thánh Vịnh 14 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Thánh Vịnh 85 [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Thánh Vịnh 85

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Từ Thánh Lễ Hôm Nay [Mạnh Tuyên]

28/05/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương