CN 16 Thường Niên


Ca Nhập Lễ 9 [Phan-xi-cô]

28/05/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Hân hoan về đây dâng lên Ngài tấm bánh

Chờ Một Mùa Lúa Mới [Paul Marie]

28/05/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Người ra đi tung gieo ngàn giống lúa.

Chúa Nhật 16 A [Xuân Thảo]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm A, Năm C, CN16

Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất

Chúa Nhật 16 C [Xuân Thảo]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN16

Hạnh phúc thay người thành tâm

Chúa Nhật 6 - 16 - 17 - 30 A [Xuân Thảo]

01/02/2017 Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 6 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên, CN 30 Thường Niên

Lạy Cha, là Chúa Tể Trời Đất

Chúa Nhật 6-14-16-17 A [Xuân Thảo]

16/06/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN 6 Thường Niên, CN 14 Thường Niên, CN 16 Thường Niên, CN 17 Thường Niên

Lạy Cha là Chúa tể trời đất

Chúa Nhật XVI [Xuân Thảo]

28/05/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN16

Lạy Cha là Chúa tể trời đất

Chúng Con Dâng [Kim Long]

28/05/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Chúng con dâng về ngai uy linh

Con Đường Hạnh Phúc [Nguyễn Duy]

28/05/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Hãy nói cho con

Con Muốn Dâng [Cao Huy Hoàng]

18/07/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN16

Con muốn dâng lên Ngài

Cửa Công Chính [Hoàng Khánh - Kim Long]

28/05/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Cửa công chính hãy mở

Danh Ngài Con Xưng Tụng [Trần Mừng]

21/04/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm C, CN16

Lạy Chúa, muôn lạy Chúa

Lời Cha [Sơn Ca Linh]

30/06/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm C, CN 16 Thường Niên

Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời

Thân Lúa Miến [Mi Trầm]

28/05/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Chúa ơi thân con là

Thánh Vịnh 14 [Kim Long]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Ai sẽ được vào cư ngụ

Thánh Vịnh 14 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 16 Thường Niên, CN 22 Thường Niên

Lạy Chúa ai được vào

Thánh Vịnh 85 [Xuân Thảo]

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Chúa là Đấng nhân hậu

Thánh Vịnh 85

28/05/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN 16 Thường Niên

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu

Từ Thánh Lễ Hôm Nay [Mạnh Tuyên]

28/05/2015 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 16 Thường Niên

Từ thánh lễ hôm nay

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Vỗ Tay Hát Mừng

20/04/2016 65 CN13

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 31 CN12

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 21 CN15

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 18 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 16 CN13

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 14 CN14

Chung Nhịp Bước

10/04/2016 14 CN10

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 13 CN13

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương