CN 3 Thường Niên


Bông Hoa Nhỏ Xinh [Thiên Hương]

25/12/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 3 Thường Niên

Ca Khúc Tạ Ơn [Thế Thông]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Chúa Nhật 3 - 4 B Mùa Chay [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN3, CN4

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

02/12/2017 Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 4 Thường Niên

Chúa Nhật 3 Năm B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN3

Chúa Nhật 3A - 23B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 23 Thường Niên

Chúa Nhật Năm A [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Cùng Tấm Bánh

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Hạnh Phúc Thứ Tha

25/12/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Thường Niên

Làm Sao Dám Quên [Duy Thiên]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Nguồn Ánh Sáng

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Thánh Vịnh 18 - 1 [Xuân Minh]

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN3

Thánh Vịnh 18A** [Phan Sinh]

28/01/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

Thánh Vịnh 24

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Thường Niên

Thánh Vịnh 24 [Thiên Lan]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Thánh Vịnh 26 [Kim Long]

10/12/2016 Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên

Thánh Vịnh 26 [Phan Sinh]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

TV 18A (TVDC CNTN3C=Chung MTN, CNTN26B, CTVQ sau BĐ6_CNMC 3B), [Phan Sinh]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN3

Thánh Vịnh 18A có thể dùng TVĐC CNTN3C làm TVĐC CHUNG cho Mùa Thường Niên, Ngoài ra còn dùng cho CNTN26B, CTVQ sau BĐ6_CNMC 3B với câu Xướng hoặc câu Đáp khác

Xin Giữ Con [Mi Trầm]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương