CN 3 Thường Niên


Bông Hoa Nhỏ Xinh [Thiên Hương]

25/12/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 3 Thường Niên

Là bông hoa nhỏ xinh đời con là

Ca Khúc Tạ Ơn [Thế Thông]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Vầng dương ơi đã lên kia rồi

Chúa Nhật 3 - 4 B Mùa Chay [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên

Thiên Chúa yêu trần gian

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN3, CN4

Chúa đã sai tôi đi

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

02/12/2017 Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 4 Thường Niên

Chúa đã sai tôi đi đem tin mừng

Chúa Nhật 3 Năm B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN3

Này Nước Chúa, Nước Chúa

Chúa Nhật 3A - 23B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 23 Thường Niên

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Chúa Nhật Năm A [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Cùng Tấm Bánh

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Cùng tấm bánh thơm dệt bao ân tình

Hạnh Phúc Thứ Tha

25/12/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Thường Niên

Hạnh phúc ai được tha thứ tội

Làm Sao Dám Quên [Duy Thiên]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Bao nhiêu năm qua Chúa đã gọi con

Nguồn Ánh Sáng

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường

Thánh Vịnh 18 - 1 [Xuân Minh]

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN3

Lạy Chúa, là Chúa Trời con

Thánh Vịnh 18A** [Phan Sinh]

28/01/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

Lạy Chúa, Chúa mới có những lời Lạy Chúa, những Lời Ngài phán dạy Huấn lệnh Chúa, hoàn toàn ngay thẳng

Thánh Vịnh 24

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Thường Niên

Đường lối Chúa xin Ngài

Thánh Vịnh 24 [Thiên Lan]

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Lạy Chúa lối đi của Ngài

Thánh Vịnh 26 [Kim Long]

10/12/2016 Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên

Con không còn sợ ai

Thánh Vịnh 26 [Phan Sinh]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Chúa là nguồn ánh sáng

TV 18A (TVDC CNTN3C=Chung MTN, CNTN26B, CTVQ sau BĐ6_CNMC 3B), [Phan Sinh]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN3

Thánh Vịnh 18A có thể dùng TVĐC CNTN3C làm TVĐC CHUNG cho Mùa Thường Niên, Ngoài ra còn dùng cho CNTN26B, CTVQ sau BĐ6_CNMC 3B với câu Xướng hoặc câu Đáp khác

Lạy Chúa, những lời Ngài phán dạy...(ĐK2)

Xin Giữ Con [Mi Trầm]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Xin giữ con để con phụng sự Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 12 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương