CN 3 Thường Niên


Bông Hoa Nhỏ Xinh [Thiên Hương]

25/12/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Thường Niên

Là bông hoa nhỏ xinh đời con là

Ca Khúc Tạ Ơn [Thế Thông]

01/12/2014 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Vầng dương ơi đã lên kia rồi

Chúa Nhật 3 - 4 B Mùa Chay [Xuân Thảo]

01/12/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên

Thiên Chúa yêu trần gian

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

26/12/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm C, CN3, CN4

Chúa đã sai tôi đi

Chúa Nhật 3 - 4 năm C [Xuân Thảo]

02/12/2017 Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 4 Thường Niên

Chúa đã sai tôi đi đem tin mừng

Chúa Nhật 3 Năm B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN3

Này Nước Chúa, Nước Chúa

Chúa Nhật 3A - 23B [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm B, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên, CN 23 Thường Niên

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Chúa Nhật Năm A [Xuân Thảo]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng

Cùng Tấm Bánh

01/12/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Cùng tấm bánh thơm dệt bao ân tình

Hạnh Phúc Thứ Tha

25/12/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Thường Niên

Hạnh phúc ai được tha thứ tội

Làm Sao Dám Quên [Duy Thiên]

01/12/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN3

Bao nhiêu năm qua Chúa đã gọi con

Nguồn Ánh Sáng

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường

Thánh Vịnh 18 - 1 [Xuân Minh]

26/12/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm C, CN3

Lạy Chúa, là Chúa Trời con

Thánh Vịnh 18A** [Phan Sinh]

28/01/2015 Mùa Chay, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 3 Mùa Chay, Vọng Phục Sinh, CN 3 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

CTVQ sau bài đọc 6, CNC 3B (ĐK 1) câu 1,2,3,4 ; CNTN 3C (ĐK 2) câu 1,2,3,7 ; CNTN 26B (ĐK 3) câu 1,3,5,6

Lạy Chúa, Chúa mới có những lời Lạy Chúa, những Lời Ngài phán dạy Huấn lệnh Chúa, hoàn toàn ngay thẳng

Thánh Vịnh 24 [Thiên Lan]

04/11/2015 Mùa Vọng, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN 1 Mùa Vọng, CN 1 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên, CN 26 Thường Niên

CNMV 1C (ĐK 1) câu 1,3,4 ; CNMC 1B (ĐK 4) câu 1,2,3 ; CNTN 3B (ĐK 2) câu 1,2,3 ; CNTN 26A (ĐK 3) câu 1,2,3

DK 1 - Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa DK 2 - Lạy Chúa lối đi của Ngài DK 3 - Lạy Chúa, xin nhớ lại DK 4 - Tất cả đường lối Chúa đều là thành tín

Thánh Vịnh 24

01/12/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, CN 3 Thường Niên

Đường lối Chúa xin Ngài

Thánh Vịnh 26 [Kim Long]

10/12/2016 Năm A, Năm Phụng Vụ, CN 3 Thường Niên

Con không còn sợ ai

Thánh Vịnh 26 [Phan Sinh]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Tín Hữu Qua Đời, Năm A, Năm B, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN 2 Mùa Chay, CN 3 Thường Niên

CN MC 2C (ĐK 2) câu 1,3,4,5 ; CNTN 3A ( ĐK 2) câu 1,2,5 ; Các TH qua đời (ĐK 1) câu 1,2,3,5

DK 1 Tôi vững vàng tin tưởng sẽ đươc thấy DK 2 Chúa là nguồn ánh sáng

TV 18A (TVDC CNTN3C=Chung MTN, CNTN26B, CTVQ sau BĐ6_CNMC 3B), [Phan Sinh]

01/05/2015 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Mùa Phụng Vụ, Thánh Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN3

Thánh Vịnh 18A có thể dùng TVĐC CNTN3C làm TVĐC CHUNG cho Mùa Thường Niên, Ngoài ra còn dùng cho CNTN26B, CTVQ sau BĐ6_CNMC 3B với câu Xướng hoặc câu Đáp khác

Lạy Chúa, những lời Ngài phán dạy...(ĐK2)

Xin Giữ Con [Mi Trầm]

10/12/2016 Mùa Thường Niên, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm A, Năm Phụng Vụ, CN3

Xin giữ con để con phụng sự Chúa

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Người Phụ Nữ Ngoại Tình

01/02/2016 168 Mùa Chay

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 73 CN Lễ Lá

Chúa Nhật 5 Mùa Chay - C

25/03/2016 60 Mùa Chay

Thánh Vịnh 117 (II) A - B - C

10/02/2016 54 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Luật Yêu Thương

23/02/2014 34 Thứ 5 TT

Dâng Hy Lễ

18/04/2016 32 CN12

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 13 CN12

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương