Thánh Lễ » Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Thứ Tư, 28 Tháng Giêng, 2015 146

Nếu Hạt Lúa Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Chay, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 5 Mùa Chay
Nhạc Sĩ: Cao Nguyên

CNMC 5B; Lễ an táng, cầu cho các tín hữu; Lễ tử đạo...

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Biến Hình 2

21/02/2014 259 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

TV 39 (lễ Truyền Tin 25-03)

02/04/2015 170 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Giọt Lệ Sầu

21/02/2014 122 Nhập Lễ

Nào Ta Hân Hoan

28/01/2015 117 Nhập Lễ

Bụi Tro

27/01/2015 116 Xức Tro

Lễ Vật Thống Hối

21/02/2014 109 Dâng Lễ

Hãy Sám Hối

27/01/2015 103 Nhập Lễ

Về Với Cát Bụi

27/01/2015 89 Xức Tro

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương