Thánh Lễ » Dâng Lễ

Thứ Năm, 28 Tháng Tám, 2014 255

Tình Cha Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Dâng Lễ, Thánh Lễ, Lễ Trọng - Lễ Kính, Năm A, Năm B, Năm C, CN 5 Mùa Chay, Lễ trọng Kính Chúa trong Mùa Thường Niên
Nhạc Sĩ: Trần Mừng

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Đã Sống Lại - Nguyễn Duy

23/02/2014 192 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

TV 22 - Chúa Chăn Nuôi Tôi 3

21/02/2014 168 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hiến Lễ Phục Sinh

25/02/2014 145 Dâng Lễ

Hát Lên Mừng Chúa Phục Sinh

28/03/2014 131 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 144 (2)

28/05/2014 115 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Toàn Thể Địa Cầu

25/02/2014 114 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 66*

16/06/2014 113 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Hò Reo Lên

30/03/2014 106 Nhập Lễ

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

ÂM NHẠC LÚC Chuẩn bị Lễ Vật

27/03/2019

Ca tiến lễ (trước đây thường gọi là ca dâng lễ), Đánh Đàn (Diễn tấu Quản cầm, hoặc Hoà tấu dàn nhạc...), hoặc Đối đáp với chủ tế là 3 việc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ra có thể Thinh lặng trước và sau các Đối đáp.

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương