Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Đồng dao cho người lớn

30/05/2016 3 Lm. Xuân Thảo

Mùa Đông Saigon

30/05/2016 3 Lm. Xuân Thảo

Trái Tim Bị Mất

10/03/2014 3 Lm. Xuân Thảo

Đường Tình Yêu

10/03/2014 3 Lm. Xuân Thảo

Trên Đời Này

10/03/2014 2 Lm. Xuân Thảo

Sức Nặng Tình Yêu

10/03/2014 2 Lm. Xuân Thảo

Tiếng Khóc Tiếng Cười

30/05/2016 1 Lm. Xuân Thảo

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương