Thứ Hai, 10 Tháng Ba, 2014 398

CA MỤC PHỤNG VỤ

Trong việc canh tân Phụng vụ do Công Đồng Vaticanô II đề xướng, một trong những điều mà Công Đồng

nhắm tới đó là tạo điều kiện thuận lợi cho Dân Chúa tham gia tích cực,  ý thức và đầy đủ vào Phụng vụ.

Ca hát là phương thế quan trọng và hữu hiệu thúc đẩy sự tham gia tích cực đó.

      Trên trang giới thiệu các bài hát phù hợp với Phụng vụ, chúng tôi chú tâm khuyến khích sự tham gia tích

cực của cộng động Dân Chúa:

 1. Cổ võ các thừa tác viên, nhất là linh mục chủ tế, cũng như Dân Chúa hát các câu Đối đáp, Tung 

   [như Chúa ở cùng Anh Chị Em…Tung hô Tin Mừng, Tung hô sau kinh Tiền tụng (= Kinh Thánh 

  Thánh Thánh),Tung hô sau Truyền phép, Vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện Thánh thể (= Amen)…];

 2. Giúp Cộng đồng Dân Chúa hát các bộ lễ được phổ nhạc theo các bản văn chung của Giáo Hội;

 3. Tham gia vào các bài ca khác như Ca nhập lễ, Đáp ca, Ca dâng lễ, Ca hiệp lễ, Ca tạ lễ hoặc ca kết lễ; 

  trong số các bài này, thì bài Đáp Ca là cần phải lấy Thánh Vịnh, hay Thánh Ca trong Kinh Thánh tùy

  theo ngày lễ hay mùa lễ, không lấy bài có ý nghĩa tương tự (paraphrase), càng không lấy bài cảm hứng

  từ Thánh vịnh, lại càng không thể đem lời mình đặt ra thay cho Lời Chúa chỉ vẽ cho chúng ta đáp 

  lại Lời Người. Càng hát đúng Thánh Vịnh càng tốt, nếu không hát được thì ngâm xướng lên cho trang 

  trọng, để Cộng đoàn đáp lại bằng giọng đọc  kinh (ngâm xướng) thông thường.

         Chúng tôi không có tham vọng giới thiệu đầy đủ tất cả các bài hát ngay một lúc, nhưng sẽ tuần tự giới

thiệu ưu tiên các bài Ca nhập lễ, Đáp ca, Hallêluia để cộng đồng có thể tham gia; kế đó đến các bài Ca hiệp

lễ, Ca tạ lễ, Ca dâng Lễ, hoặc Ca kết lễ khi có thể. Các bạn có thể tìm những bài khác ở nhiều trang Mạng khác

(chẳng hạn như http://catruong.com/baihat/http://www.cadoangloria.orghttp://thanhnhaconline.com v.v.).

      Đa số các bài giới thiệu đều có trong cuốn Thánh Ca Phụng Vụ Tổng Hợp 1 (2002).

      Phần nghe hát trong bảng dưới đây, chúng tôi sẽ cho nghe bài đã thâu sẵn, hoặc nếu chưa có, chúng

tôi thâu tạm để giúp các bạn dễ theo dõi hơn. Chữ viết tắt cần biết: CĐ=Cộng đoàn; CaĐ=Ca Đoàn;

XV=Xướng vịnh viên (psalmista) hoặc Ca xướng viên (cantor).

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương