Thứ Năm, 14 Tháng Bảy, 2016 870

CD Thánh ca trong PV +Bonus: DC quen thuộc, Solesmes Popular Gregorian Chants, ĐTY

Gồm các bài Thánh Ca hát trong Phụng vụ do CĐ Quê Hương Trình Tấu ; thêm Dân Ca Quen Thuộc (cội nguồn âm nhạc VN) và .đặc biệt có 2 CD Popular (Gregorian) Chants (cội nguồn âm nhạc CG) do dòng Biển Đức ở SOLESMES trình tấu. Ngoài ra còn có CD Đường Tình Yêu (Tình Yêu là bản chất của tương quan Kitô giáo. Xin Download và giải nén để sử dụng.

Xin bấm vào đây để tải xuống máy và giải nén: 1.CD Thánh Ca Giáng Sinh 2

                                                                           2. CD Mùa Thương Niên 1

                                                                           3. CD MV&MGS 1

                                                                            4. CD MC&MPS 1

BONUS: 1.Dân Ca Quen Thuộc

BONUS: 2. CD Solesmes Popular Chants1

BONUS: 3. CD Solesmes Popular Chants2

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương