Thứ Tư, 03 Tháng Tư, 2024 21

Các buổi Trình tấu của Nhóm QUÊ HƯƠNG_Kỷ niệm

I. Các buổi Trình Tấu trong Phụng vụ:

A. Lễ Vọng Phục sinh/Canh Thức Vượt Qua tại gx Đakao: 2012-2024: 

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2012 [https://www.youtube.com/watch?v=84kt9zwd6Sg :3.565 lượt xem 15 thg 3, 2015, Lễ Vọng Phục Sinh năm 2012 tại Giáo xứ Phan xi cô Đakao do Ca Đoàn Quê Hương trình tấu, với Electronic Organ và bộ gõ.Đăng lên để các ca viên và Thân hữu có một kỷ niệm. Lần sau sẽ có cả Dàn nhạc đệm. Thâu trực tiếp từ máy quay nên chất lượng âm thanh còn nhiều mặt chưa được như ý. Hy vọng càng ngày càng cải thiện hơn.]

Lễ Canh Thức Vượt Qua/Vọng PS 2014 [xem youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QiItBMev5c4&t=258s]

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2015 [Ca đoàn & Dàn nhạc QUÊ HƯƠNG 2015 đàn hát trong đêm Canh Thức Vượt Qua (Vọng Phục Sinh) tại Thánh Đường GX Phanxicô Đakao. Đêm thứ 7, ngày 04-04-2015, lúc 8g30 tối, Ca đoàn & Dàn nhạc QUÊ HƯƠNG đàn hát trong đêm Canh Thức Vượt Qua (Vọng Phục Sinh). Ngoài phần Công bố Tin Mừng Phục Sinh do Thầy Hồng Cẩm đảm trách và các TV Đáp ca xướng đáp với Cộng đoàn, Dàn nhạc tham gia đệm cho Ca Đoàn hát Thánh ca Xuất Hành, Chúa Thống Trị (CDL), Halleluia Chorus của GF Handel, lời Việt:XT (CHL) và Giêsu Chiến Thắng (CKL)

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2016 [https://www.youtube.com/watch?v=efGqzcu5QJ0&t=274s] 

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2017 

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2018

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2019 [913 lượt xem 12 thg 5, 2019

Bài Giêsu Vinh Quang (Lời Việt: Xuân Thảo) hát trong lễ Vọng Phục Sinh 20-4-2019, giáo xứ Thánh Phanxicô Đakao.

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2020

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2021

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2022

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2023

Lễ CANH THỨC Vượt Qua 2024

B. Các buổi lễ khác

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương