Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, 2013 101

Nội Dung và Lịch Học các môn nhạc năm 2013-2014

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Thánh nhạc Nội Dung các môn học Thánh nhạc,  Lịch học dài hạn (quanh năm từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 05 năm sau)  và Lịch học các lớp nhạcngắn hạn (cấp tốc) trong kỳ Hè tháng 7 hằng năm được tổ chức tại Đakao, để quý vị tuỳ nghi gửi người đến học để phục vụ trong các cộng đoàn và giáo xứ.

 Từ đầu năm 2013, Các Lớp Nhạc Quê Hương, nay gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh (Franciscan  Academy of Music, FAM), liên kết với Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc LCM (London College of Music) thuộc University of West London mở những khóa luyện thi lấy bằng quốc tế về chỉ huy, Thánh nhạc, Nhạc Pháp   sư phạm nhạc cụ:

-            Bằng DipLCM (Diploma – Năm I ĐH) in Teaching, in Musicianship,  in Church Music & in Conducting

-            Bằng ALCM (Associate – Cao đẳng) in Teaching, in Musicianship, in Church Múic & in Conducting

-            Bằng LLCM (Licenciate – Cử nhân) in Teaching, in Musicianship, in Church Music & in Conducting

Các kỳ thi lấy các văn bằng trên sẽ do chính các Giáo sư LCM từ Anh quốc đến Việt Nam chấmvà Đại Học West London cấp bằng[1].

Ngày 15 tháng 6-2013 vừa qua, 22 học viên đã dự cuộc thi đầu tiên sau khi học lớp Luyện thi Cấp 5, với kết quả là tất cả các thí sinh đã đậu với hạng xuất sắc và giỏi (Xem Danh sách đậu LCM Theory Grade 5  http://hailinhquehuong.net/news/ket-qua-thi-lcm-theory-summer-2013/). Chúng tôi cũng vừa tổng kết khóa Hè 7-2013 với 467 lượt học viên học cấp tốc các môn Xướng âm 1&2, Thanh nhạc 1&2, Điêu khiển 1&2, Hòa âm 1A&2A, Organ 1&2 (Xem Tổng Kết Khóa Hè 7-2013:http://hailinhquehuong.net/news/tong-ket-khoa-nhac-he-thang-7-nam-2013/). Năm học nầy, chúng tôi điều chỉnh chương trình cũ và tiếp tục mở các lớp Luyện thi cấp 6-7-8 (LT_G6-7-8) và Lịch sử Âm Nhạc (LSAN1)để chuẩn bị cho các học viên lấy các bằng của LCM nêu trên.

Ngoài ra, chúng tôi có  CÁC KHÓA NHẠC CẤP TỐC LƯU ĐỘNG: Gv đến dạy tai những nơi có nhu cầu hợp lý, ở cấp Giáo phận, Liên hạt, Học viện, Chủng viện, Tập viện, Nhà Huấn luyện…theo nhiều phương án thời biểu khác nhau.

Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ Nam Nữ, đã khích lệ và nâng đỡ chúng tôi trong công tác mục vụ Thánh nhạc nầy.

                                                  Lm Giuse Xuân Thảo, ofm, kính báo

Ghi chú:

- Có thể ghi danh trên mạng: Xem B. Lịch Học dưới đây

- Hoặc liên lạc bằng email trong mục Liên Hệ của trang mạng trên;

hoặc Jxuanthao12@yahoo.com

- Chi tiết khác, xin nhắn tin:

Cô Hoàng Oanh 016 6666 8126

Cô Khánh Trân  016 93537448

Lm Xuân Thảo  0907300275


 

A.                                 NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC

Môn học

Nội dung- Thời gian

Điều kiện

XA1*

Nhạc lý I và Ký xướng âm trong CM /Am (+ thang âm có 3#/4b); 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32b x 3t).

Khả năng nghe cao độ+Org1

XÂ2*

(lớp từ 20 hv)

Nhạc lý II và Ký xướng âm trong FM/Dm và GM/Em (+ thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t).

XÂ1

+Org2

 

XÂ3*

(15 hv)

Nhạc lý III và Ký xướng âm trong DM/Bm và BbM/Gm (+thang âm có 5#/5b); Kỹ năng nghe Hợp âm, và ký âm 2 bè. Sơ lược Lịch sử âm nhạc T.phương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).

XÂ2

+Org3

TN1*

Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết tự), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36 (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).

Khả năng hát

+XÂ1

(+Org1)

TN2*

(20 hv)

Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; 36 tiết (Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).

TN1+XA2 (+Org2)

TN3**

Mở rộng âm vực; Dân ca ;Tiếng hát tự nhiên; các cách diễn âm, luyệnVibrato; 36 tiết (QN 24b x 1t5)

TN2

+XA

(+Org3)

ĐK1*

Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Tập dượt và Điều khiển các loại nhịp cơ bản; Thánh nhạc nhập môn1; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24b x 1t5 +8b x 3t).

XÂ1

+ TN1

(+Org1)

ĐK2*

( 20 hv)

Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu cho diễn cảm; Pha trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu; Thánh nhạc Nhập môn 2; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t)

ĐK1

+XÂ2

+TN2 +HA1 (+Org2)

ĐK3**

(lớp từ 20 hv)

Phân tích Hòa âm, Lối viết/Lối kết dệt nhạc Hợp ca; Chức năng Dàn nhạc; Phối hợp các thủ pháp điều khiển và phác hoạ tiết tấu trong Nghệ thuật Trinh tấu Sống động; 60 tiết (QN 24bx1,5 +8b x 3t).

ĐK2XÂ3

+TN3

+HÂ2

(+Org3)

Org1*

(10-12 hv)

Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản (Hợp âm + giai điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

XÂ1

 

Org2*

(lớp 10-12 hv)

Dựa trên Ecole d’Orgue1a ( tr.1-47): Kỹ năng nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm 2 bè thánh ca đơn giản; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

XÂ1

+ Org1

 

Org3*

(Lớp 6-10 hv)

Dựa trên Ecole d’Orgue1b ( tr.48-62): Kỹ năng nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím +Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1; Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)

Org2

+ HÂ1

Org4**

(Lớp 6-10 hv)

Dựa trên Ecole d’Orgue 2a (tr.63-70;): Đánh bàn phím chân đơn giản; Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh); Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t)

Org3

+HÂ2

Org5**

(Lớp 6-10 hv)

Dựa trên Ecole d’Orgue 2b (tr.70-75;87-90): Đánh bàn phím chân đơn giản; Đệm Hợp ca 3 (Đệm theo Bè Trầm ghi số); Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t)

Org4

+HÂ3

Org6**

(Lớp 6-10 hv)

Dựa trên Ecole d’Orgue 2c (tr.76-79;90-93): Đánh bàn phím chân nâng cao; Đánh Các bản dạo đàn (Organistes Celebres); Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t)..Tiếp lên Org 7-12

Org5

+HÂ4

 

HÂ1*

(20 hv)

ĐÂ1*

 

Kỹ năng viết Hòa âm (Viết và thể hiện trên đàn); 48 tiết (HA1A hoặc 1B: Hè 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t); tiếp lên HÂ2-3.Đối âm 1 (2 bè) Hè 12 buổi x 3tiết; QN 15buôi x 2t5; ĐÂ2 (3bè); Đối Âm 3 (4 bè

Đã/đang XÂ2

+ Org3

HÂ1

PN1**

Phối nhạc (Hòa âm, Phối khí): Làm nhạc trên vi tính cho phòng thu; 96 tiết (32b x 3t); tiếp lên PN2

XA3 +HA2

ST1**

Sáng tác ca khúc; Phân tích Dân ca+Bình ca; QN 48t (16b x 3t)

XÂ2

+HÂ1-2

ST2**

Sáng tác Hợp ca tiếng Việt; Phức điệu; 96 t (32 x 3t)

XÂ3+HÂ3-5+ST1

LSÂN**

Lịch sử Âm Nhạc qua các thời kỳ + Phân tích và Thưởng thức tác phẩm…LSÂN1 (Sự Phát triển Âm Nhạc Tây phương qua các thời kỳ); LSAN2, 3, 4: Chuyên sâu về từng thời kỳ; Mỗi môn 5 tín chỉ (75t: 30 x 2t5)

XÂ2

+Org3

+HA1

LT**

Luyện thi lấy các văn bằng LCM, bắt đầu bằng Grade 5-8 (LT_G5-8); Năm I Đại học, Cao đẳng, Cử nhân về Chỉ huy,  Sư phạm nhạc cụ, Nhạc pháp, Thánh Nhạc; 40t (16b x 2,5tiết)/mỗi cấp.

XA2_3

CT1_4 HA2_3

Org2_4

 

*Môn dạy trong kỳ Hè, học cấp tốc 4 tuần trong tháng 7 mỗi năm, và cũng dạy dài hạn quanh năm, mỗi tuần 1 buổi  bắt đầu từ tháng 9 mỗi năm.  **Môn chỉ dạy  trong khoá nhạc dài hạn quanh năm mà thôi

B.   LỊCH HỌC CÁC LỚP NHẠC

Ghi Chú Quan Trọng: Dù học Thanh Nhạc, Ca trưởng hay học Đàn Organ hay các môn cao hơn, các học viên buộc phải học Lớp Nhạc Lý Ký Xướng Âm 1 (XA1)

I.                  Lịch học Khóa ngắn hạn (cấp tốc)

vào dịp Hè tháng 7 hằng năm (26 ngày)

-Tải Mẫu đơn Ghi Danh Học Hè Nội Dung và Lịch Học các môn nhạc năm 2013-2014 - 1

 -Ghi Danh Học Hè Nội Dung và Lịch Học các môn nhạc năm 2013-2014 - 2

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
8g-11g40 XÂ1/ XÂ2/
XA3; 
XÂ1/ XÂ2/
XA3; 
XÂ1/ XÂ2/
XA3;
XÂ1/ XÂ2/
XA3;
XÂ1/ XÂ2/
XA3;
XÂ1/ XÂ2/
XA3; 
2g-5g30 TN1/ ĐK2 ĐK1/ TN2 TN1/ ĐK2 ĐK1/ TN2 TN1/ ĐK2 ĐK1/ TN2
2g-5g30 HA1A
(LCM Gr.5)
HA2A
(LCM Gr.7)
HA1A
(LCM Gr.5)
HA2A
(LCM Gr.7)
HA1A
(LCM Gr.5)
HA2A
(LCM Gr.7)
2-4g4-6g Org1 Org2 Org2 Org1 Org1 Org2 Org2 Org1 Org1 Org2 Org2 Org1

CN 9g30-12g00: HÂ2A (dành cho học viên không tập trung học Hè được, bắt đầu 7-06-2013)

II.     Lịch học Khoá dài hạn (quanh năm)

từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 5 hằng năm

-Tải Mẫu đơn Ghi Danh Học Quanh Năm  Nội Dung và Lịch Học các môn nhạc năm 2013-2014 - 3

-Ghi Danh Học Khóa Dài Hạn  Nội Dung và Lịch Học các môn nhạc năm 2013-2014 - 4

 

Sáng: 7g30-11g30 

Chiều: 2-4g30

Chiều Tối: 5-8g

  Chúa Nhật (Bắt đầuhọc từ  8-9-2013)       Org2 (9-11g);      Org3(9-11g);

 

      LT G7+8 (9g30-12g)

  XÂ1/XÂ2/XA3  LT_G8 (2-4g)   LT_G6 (4g-6g)
  Thứ 2 (từ 9-9-13)      ĐK2+TN2; XA1
  Thứ 3 (từ 10-9-13)     Kiểm tra Piano/Keybrd  (ĐK3) LT_G5 (TN3 + PTHA + PTLV)
  Thứ 4 (từ 11-9-13)        Org1(2:30)  Hợp xướng
  Thứ 6 (từ 13-9-13)       ĐK1+TN1
  Thứ 7 (từ 24-9-13)   Org1(7g30); LT_G5 (=Hoà âm 1AB)

 

 Org2 (9g30)

     Org1 (2g30)   Lich sử Âm Nhạc 1

Ghi Chú Quan Trọng:

1. Có thêm lớp XA1 vào 5g chiều thứ 2;

 2. Có thêm lớp Lịch sử Âm nhạc 1 vào 5g chiều thứ 7 cho những học viên đang học

XA2, Org2-3, và Hòa âm 1-2 để chuẩn bị thi các bằng DipLCM, ALCM trở lên.

 3. Có thêm các lớp LT_G5+6 (HA1A+B),  LT_G7 + 8 (HA2A+B) dành cho học viên 

CT2-CT3, ST, ORGAN và nhất là những hv muốn tham gia thi các Chứng chỉ LCM.

 

Bài viết khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Tin xem nhiều trong tháng

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

SAO KHÔNG DÙNG ALLÊLUIA TRONG MÙA CHAY?

09/03/2020

Allêluia là công thức phụng vụ, một quán ngữ Công giáo (cụm từ cố định) dùng để diễn tả NIỀM VUI. Trong Mùa Chay, GH Công Giáo Rôma kiêng không dùng nó, để dành đến Mùa Phục Sinh mới hát vang lên để biểu lộ niềm vui Phục Sinh...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương