Thứ Bảy, 10 Tháng Hai, 2018 730

Ngày Mồng 3 Tết Âm Lịch: THÁNH LỄ CẦU CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Các bản văn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ thực hiện

Ngày Mồng 3 Tết Âm Lịch

THÁNH LỄ CẦU CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Ca nhập lễ                                                              Tv 89, 17

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân lành Chúa trên chúng con, và xin Chúa củng cố công việc tay chúng con làm ra.

Bài Ðọc 1                                                            St 1, 26 - 2,3

“Hãy sinh sôi nẩy nở cho nhiều đầy mặt đất
và thống trị nó”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”.

Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ.

Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì trong đó Người nghỉ việc tạo thành.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc                                                           St 2, 4b-9. 15

“Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng,
để họ trồng tỉa”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài đồng ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, tưới khắp mặt đất.

Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại E-đen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành biết dữ. Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc                                                             2 Cr 9, 8-11

“Thiên Chúa đã cung cấp bánh để nuôi họ”.

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn sung túc mọi mặt, vừa được dư dật dể làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: “Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời”.

Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca                                   Tv 103, 1-2a, 14-15, 24, 27-28

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c)

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác.

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c)

2) Ngài khiến cỏ xanh mọc ra cho súc vật, và cây cối để con người xử dụng, để từ trong đất con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỉ lòng người; khiến cho mặt người lấp lánh dầu thơm, và bánh cơm tâm can người được bỗ dưỡng.

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c)

3) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c)

4) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo.

Ð. Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. (24c)

Alleluia (Mùa Chay: bỏ Alleluia)                           Tv 67, 20

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia; Thiên Chúa là Ðấng cứu độ, Người vác đỡ gánh nặng chúng tôi. - Alleluia.

Hoặc đọc                                                                 Mt 11, 28

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, “hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”. - Alleluia.

 

Phúc Âm                                                              Ga 5, 16-20

“Chúa Cha yêu Chúa Con,
và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, các người Do thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã chữa bệnh trong ngày sabbat. Chúa Giê-su trả lời họ rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, các người Do thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Vì thế, Chúa Giê-su trả lời họ rằng: “Thật, Ta bảo thật cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì, nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán thục”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc                                                              Mt 6, 31-34

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc                                                             Mc 4, 26-29

“Người kia đã gieo hạt xuống đất,
rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào
người đó cũng không hay biết”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.

Ðó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ                                                                   Cl 3, 17

Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, anh em hãy làm tất cả mọi sự nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương