Xướng Âm 1 » Phần A

Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2021 497
ATM Nhạc

Bài 5_XÂ1: BTL + BĐT ⭕Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê ⇨ Tập "NGHE-ĐÁP-ĐỌC-GHI"

Danh mục: Xướng Âm 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần A, ATM Nhạc - VANPS
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 XÂ1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê
❇ Bài 5: Thang Ngũ âm thông thường: ĐÔ-RÊ-MI--XON-LA--(ĐÔ) (Regular Pentatonic Scale)

✔ BTL 5: dấu đen + móc đơn ⇨tr.16
✔ BĐT 1→4 ⇨tr.17

Xướng Âm 1 - Phần A: Thang Ngũ Âm Vị trí Đô, Điệu Xang & Xê

Một số môn "Khuyến học"
Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương