Thứ Tư, 03 Tháng Tư, 2019 1.668

Nôi Dung Kinh Thánh/Thánh Vịnh trong CA TIẾN LỄ

Graduale Simplex (GrS) đơn giản hơn Graduale Romanum 1974. Trong GrS ghi Đối ca tiến lễ (Antiphona ad offertorium, ghi tất là OF.) với nét nhạc đơn giản hơn trong GR, nhưng có kèm theo 4-5 câu Thánh vịnh; Còn trong GR chỉ ghi Đối ca với nét nhạc hoa mỹ hơn, mà không ghi các câu Thánh vịnh ra, mà để tùy nghi ca đoàn chọn hát thêm mấy câu trong Thánh vịnh đi kèm. Cả 2 cuốn có thể cung cấp hoặc gợi ý cho chúng ta nội dung các bài Ca tiến lễ.

Chúng tôi liệt kê nội dung các bài Ca Tiến Lễ trong Graduale Simplex (GrS), và bổ túc thêm CTL trong Graduale Romanum (GR), để các Ca trưởng dựa vào đó mà chọn bài cho phù hợp. Người sáng tác cũng có thể dựa vào đó để sáng tác; hoặc dựa trên tinh thần các bài đó mà thích nghi cho phù hợp. Nên thêm ý nghĩa các bài đọc Lời Chúa phù hợp với tính cách chúc tụng, ca ngợi, tôn vinh, (cảm tạ) quyền năng và tình yêu của Chúa đối với chúng ta khi chúng ta đón nhận tất cả từ Thiên Chúa (chứ chúng ta không kể công lao/ công trạng/ công nghiệp của chúng ta với Chúa).

I. Ca Tiến Lễ MÙA VỌNG: có 2 mẫu trong Graduale Simplex (GS) dùng thay đổi trong MV, và 4 bài CTL trong Graduale Romanum (GR) cho từng CNMV

1.Ca tiến lễ CNMV mẫu 1 (GrS):

Đối ca: Ai trông cậy vào Chúa sẽ không phải tủi nhục

TV 24, 1-2ab(C1): Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục

TV 24, 6(C2): Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu/Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

TV 24, 10(C3): Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín/ đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa

TV 24, 20(C4): Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con/đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài

TV 24, 22(C5): Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en/thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

2.Ca tiến lễ CNMV mẫu 2 (GrS):Đối ca: Kính mừng Maria, Đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ Alleluia.

TV 24, 1-2ab(C1): Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục

TV 24, 7cd (C2): nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. 

TV 24, 8(C3): CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân

TV 24, 9(C4): dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người

TV 24, 14(C5):CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa/và cho họ biết giao ước của Người.

3. CTL tuần 1 MV (GR):

TV 24, 1-3: Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc, mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

4. CTL tuần 2 MV (GR):

TV 84, 7-8: Nào chẳng phải chính Ngài/sẽ lại làm cho chúng con được sống/để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài ?

Lạy CHÚA, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa/ và ban ơn cứu độ cho chúng con

5. CTL Tuần 3 MV (GR):

TV 84, 2: Lạy CHÚA, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về

6. CTL CNMV 4 (GR)

Lc 1, 28: Kính mừng Maria, Đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giê su con lòng Mẹ gồm phúc lạ.

II. Ca Tiến Lễ MÙA GIÁNG SINH

1. CTL Lễ Giáng Sinh (GrS):

TV 95, 11(ĐC): Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật

TV 95, 1(C1):  Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu

TV 95, 2(C2): Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh ! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

TV 95, 3(C3):  kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người

TV 95, 8b-9a(C4): Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện

TV 95, 13cd(C5): Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

2. CTL Lễ Vọng GS (GR):TV 23,7(ĐC)

3. CTL Lễ Đêm GS (GR): TV 95, 11(ĐC)

4. CTL Lễ Rạng Đông GS (GR): TV 92, 1c.2(ĐC)

5. CTL Lễ Ngày GS (GR): TV 88, 12 và 15a(ĐC)

6. CTL Lễ Thánh Gia Thất (GrS): Cha mẹ Đức Giê-su ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người (ĐC, Lc 2,33),

TV 39, 2(C1), 7c-8a(C2), 8b-9a(C3), 9bc(C4), 17(C5)

7. CTL Lễ Thánh Maria ĐM Chúa Trời (1/1) (GrS): Đối ca: Kính mừng Maria, Đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ (PS:Alleluia),

TV 84, 2(C1), 11(C2), 12(C3), 13(C4)

8. CTL Lễ Hiển Linh (6/1) (GrS): ĐC: Từ Thác-xi và hải đảo xa xăm/ hàng vương giả sẽ về triều cống (TV 71,10a),

TV 71, 7(C1).8(C2).9(C3).15(C4).16ab(C5)

9. CTL Lễ CGS Chịu Phép Rửa (GrS) như Lễ Kito Vua:

Đối ca: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất (=ĐC Giờ Chín MGS/Lễ Hiển Linh)

TV 46, 2(C1), 7(C2), 8(C3), 9(C4)

III. Ca Tiến Lễ MÙA CHAY

1. CTL thứ 4 Lễ tro (GrS): ĐC: Lạy Chúa, Chúa là Đấng phù trì nâng đỡ con (TV 29, 11b), TV 29, 2(C1).3(C2).10cd(C3).11(C4)

2. CTL CNMC 1 (GrS):

ĐC: Khi anh em bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm;

TV 50, 3a(C1):

TV 50, 3b(C2):

TV 50, 4(C3):

TV 50, 5(C4):

3. CTL CNMC 2 (GrS): như lễ Chúa Hiển Dung:

ĐC: Chúng con xin dựng 3 cài lều: một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a;

TV 132, 1(C1).

TV 132, 2(C2).

TV 132, 3ab(C3).

TV 132, 3cd(C4)

4. CTL CNMC 3 (GrS):ĐC: Frange e-su-ri-enti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam; TV 50, 3a(C1).11(C2).12(C3).13(C4).14(C5)

5. CTL CNMC 4 (GrS): TV 91,2(ĐC).3(C1).5(C2).6(C3).13(C4)

6. CTL CNMC 5 (GrS): ĐC: Lậy Chúa, xin Chúa minh xử cho con: Xin bênh vực con vì Ngài quyền năng; TV21,2(C1).3(C2).21(C3).22(C4)

7. CTL CN Lễ Lá (GrS): như CNMC 5

8. CTL Thứ 5 Tuần Thánh lễ Dầu được thay băng Thánh Thi "O Redemptor" (GrS tr.126-7)

9. CTL Thứ 5 Tuần Thánh Tiệc Ly (GrS) được thay bằng bài hát "Ubi caritas" và các câu riêng đi kèm có trong Sách Lễ Rô-ma

IV. Ca Tiến Lễ MÙA PHỤC SINH

1. CTL Đêm Canh Thức Phục Sinh (GrS) : TV 117

Đối ca:Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực: tay hữu Chúa đã giơ cao (117, 16a)

TV 117,21(C1): Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ

TV 117,22(C2): Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường

TV 117,23(C3): Đó chính là công trình của Chúa/ công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta

TV 117,27b(C4): Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước/ đến bên cạnh bàn thờ

2. CTL CNPS (GrS):

=TV 75, 9b-10a (Lễ Ngày; GR: TV 75, 9.10) ĐC: Trái đất nầy kinh hãi lặng yên, khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Alleluia.

TV 75, 2(C1):

TV 75, 3(C2): 

TV 75, 4(C3):

=TV 62, 2.3b(Lễ I) ĐC: Lạy Thiên Chúa, ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Alleluia

TV 62, 2cd(C1):

TV 62, 2e.3(C2): 

TV 62, 4(C3): 

TV 62, 5(C4):

=TV 46, 2b (Lễ II) ĐC: Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Alleluia.

TV 46, 3(C1),

TV 46,4(C2), 5(C3), 7(C4) 

3. CTL Lễ THĂNG THIÊN (GrS):

TV 46,6 ĐC:Thiên Chúa ngự lên rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên vang dội tiếng tù và. Alleluia.

TV 46,2(C1):

TV 46,3(C2): 

TV 46, 7(C3): 

TV 46, 9(C4). 

4. CTL Lễ NGŨ TUẦN (GrS):

TV 67, 29b-30a (ĐC): Việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố/ từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem. Alleluia, alleluia;

TV 67, 2(C1): 

TV 67, 22(C2):

TV 67, 25(C3): 

TV 67, 36(C4):

===

5. CTL Tuần Bát nhật PS (GR)...

6. CTL tuần 2 PS (GR): Mt. 28.5.6

7. CTL tuần 3 PS (GR): TV 145,2

8. CTL tuần 4 PS (GR): TV 62,2.5

9. CTL tuần 5 PS (GR): TV 61, 1.2.16

10. CTL tuần 6 PS (GR): TV 65, 8.9.20

11. CTL Lễ THĂNG THIÊN (GR): TV 46,6 hoặc Công vụ 1,11

12. CTL Lễ NGŨ TUẦN (GR):  Vọng: TV103,30.31; Chính lễ:TV 67,29-30.

V. Ca Tiến Lễ MÙA THƯỜNG NIÊN

A>Lễ Trọng Kính Chúa:

1. CTL Lễ Chúa Ba Ngôi (GrS):

TC Đanien 3,56 (Đối ca):

TC Đaniel 3, 57(C1).

TC Đaniel 3, 58-59(C2).

TC Đaniel 3, 84(C3).

TC Đaniel 3, 86-87(C4).

TC Đaniel 3, vinh tụng(C5): Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần/ muôn ngàn đời cùng ca tụng suy tôn

2. CTL Lễ Mình Máu Thánh Chúa (GrS):

Đối ca: Chúa đã nuôi dân Chúa bằng của ăn các thiên thần, và ban cho  họ bánh từ trời

TV 83, 2-3a(C1).

TV 83, 3b(C2).

TV 83, 4a(C3):

TV 83, 5(C4): 

3. CTL Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su (GrS):

Đối ca: Contritum est cor meum in medio meo, contremuerunt omnia ossa mea (XT chưa tìm ra nguồn gốc từ đoạn KT nào, ai biết xin chỉ giúp)

TV 68, 2(C1).

TV 68, 14a(C2).

TV 68, 14b(C3).

TV 68, 21ab(C4).

TV 68, 30(C5)

4. CTL Đức GSKT Vua Vũ Trụ (GrS)

Đối ca: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất (=ĐC Giờ Chín MGS/Lễ Hiển Linh)

TV 46, 2(C1).

TV 46, 7(C2).

TV 46, 8(C3).

TV 46, 9(C4)

B>Các CN Thường Niên: sách Bình Ca Đơn Giản (GrS) có 8 mẫu lễ tuỳ nghi chọn

(XT góp ý: có thể thêm ý từ các bài đọc, nhất là bài Tin Mừng trong từng CN hay ngày lễ):

1. CTL I (GrS):

Đối ca: TV46,2b: Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo

TV 46, 3(C1): Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy,/là Vua cả thống trị khắp địc cầu

TV 46, 7(C2): Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, /đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta.!

TV 46, 8(C3): Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,/ hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ

TV 46, 9(C4): Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,/Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả

2. CTL II (GrS):

Đối ca: TV 5, 3(ĐC): Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,/xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

TV 5, 2(C1): Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,/hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin

TV 5, 3b.4a(C2): Xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu; /ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.

TV 5, 4b-5a(C3): Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông./ vì Ngài không phải là vị thần ưa điều ác.

TV 5, 9(C4): Lạy Chúa, vì kẻ thù con, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,/xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước

3. CTL III (GrS):

Đối ca: TV 53,6 Có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ 

TV 53,3(C1).

TV 53, 4(C2).

TV 53, 8(C3).

TV 53, 9(C4)

4.CTL IV (GrS):

Đối ca: Lạy Chúa là sức mạnh cứu con, xin đừng bỏ rơi con

TV 139, 2(C1).

TV 139. 5ab(C2).

TV 139, 7(C3).

TV 139, 14(C4)

5. CTL V (GrS):

Đối ca: TV 12,b:Lạy Chúa, xin toả ánh sáng chiếu soi đôi mắt chúng con

TV 12, 2(C1).

TV 12, 3a(C2).

TV 12, 3b-4a(C3).

TV 12, 6bc(C4)

6. CTL VI (GrS):

TV 124,4(ĐC).

TV 124, 1(C1).

TV 124, 2(C2).

TV 124, 3(C3).

TV 124, 5(C4).

7. CTL VII (GrS)

TV 127, 1a(ĐC).

TV 127, 2(C1).

TV 127, 4a(C2).

TV 127, 5(C3).

TV 127, 6(C4)

8. CTL VIII (GrS):

TV 112,3(Đối ca).

TV 112, 1(C1).

TV 112, 2(C2).

TV 112, 4(C3).

TV 112, 5(C4)

=====

9. CTL tuần 1Thường Niên (GR): TV 99, 1.2

10. CTL tuần 2Thường Niên (GR): TV 61, 1.2.16

11. CTL tuần 3Thường Niên (GR): TV 117,16.17

12. CTL tuần 4Thường Niên (GR): TV 91,2

13. CTL tuần 5Thường Niên (GR): TV 16,5.6.7

14. CTL tuần 6Thường Niên (GR): TV 118, 12.13

15. CTL tuần 7Thường Niên (GR): TV 5, 3.4

16. CTL tuần 8Thường Niên (GR): TV 6,5

17. CTL tuần 9Thường Niên (GR): TV 9, 11.12.13

18. CTL tuần 10Thường Niên (GR): TV 12, 4.5

19. CTL tuần 11Thường Niên (GR): TV 15,7.8

20. CTL tuần 12Thường Niên (GR): TV 16,5.6.7

21. CTL tuần 13Thường Niên (GR): Dan. 3,40

22. CTL tuần 14Thường Niên (GR): TV 17, 28.32

23. CTL tuần 15Thường Niên (GR): TV 24, 1-3

24. CTL tuần 16Thường Niên (GR): TV 18, 9.10.11.12

25. CTL tuần 17Thường Niên (GR): TV 29,2.3

26. CTL tuần 18Thường Niên (GR): Xh. 32, 11.15.13.14

27. CTL tuần 19Thường Niên (GR): TV 30,15.16

28. CTL tuần 20Thường Niên (GR): TV 33, 8.9

19. CTL tuần 21Thường Niên (GR): TV 39, 2.3.4

20. CTL tuần 22Thường Niên (GR): TV 39, 14.15

21. CTL tuần 23Thường Niên (GR): Dan. 9, 4.(2.) 17.19

22. CTL tuần 24Thường Niên (GR): Xem Xh. 24, 4.5

23. CTL tuần 25Thường Niên (GR): TV 137, 7

24. CTL tuần 26Thường Niên (GR): TV 136, 1

25. CTL tuần 27Thường Niên (GR): Giob 1 và 2, 7

26. CTL tuần 28Thường Niên (GR): Esth. 14, 12.13

27. CTL tuần 29Thường Niên (GR): TV 118, 47.48

28. CTL tuần 30Thường Niên (GR): TV 118, 107.125

29. CTL tuần 31Thường Niên (GR): TV 102, 2.5

30. CTL tuần 32Thường Niên (GR): TV 118, 133

31. CTL tuần 33Thường Niên (GR): TV 129, 1.2

32. CTL tuần 34Thường Niên (GR): TV 91, 2

 

C>LỄ RIÊNG CÁC THÁNH

1. CTL lễ DÂNG CHÚA (2/2) (GrS): ĐC...TV 44

2. CTL Lễ Thánh Giu-se, Bạn trăm năm Đ.Tr nữ Maria (19/3) (GrS): ĐC...TV 1

3. CTL Lễ Truyền Tin (25/3) (GrS): ĐC...TV 84

4. CTL Lễ SN Th Gio-an Tẩy giả (24/6) (GrS): ĐC 64

5. CTL Lễ Th Phêrô và Phaolô TĐ (29/6) (GrS): ĐC ...TV 44

6. CTL Lễ Chúa Hiển Dung (6/8) (GrS): ĐC...TV 132

7. CTL Lễ ĐM lên trời (15/8) (GrS): ĐC...TV 95

8. CTL SN Đức Maria (8/9) (GrS): ĐC...TV 84

9. CTL Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) (GrS): ĐC...TV 1

10. CTL Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thàn...(29/9) (GrS): ĐC...TV 140

11. CTL Lễ Các Thánh (1/11) (GrS): ĐC...TV 5

12. CTL Lễ ĐM Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12) (GrS): ĐC...TV 45

D>CÁC LỄ CHUNG 

1. CTL Ph CHUNG Cung Hiến Thánh Đường (GrS): ĐC: Nhà Chúa được đặt nền vững chắc trên tảng đá vững bền;

TV 137, 1ab(C1).1c-2a(C2).2bcd(C3).3(C4)

2. CTL Ph CHUNG Đức Trinh Nữ Maria (GrS): như 25/3 Truyền Tin: Đối ca: Kính mừng Maria, Đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ (PS:Alleluia), TV 84, 2(C1). 11(C2).12(C3).13(C4)

3. CTL Ph CHUNG Các Thánh Tông Đồ (GrS): ĐC: Thánh Thần của Thiên Chúa  ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mưng cho người nghèo khổ. Tc Khôn Ngoan tr.340

4. CTL Ph CHUNG Các Thánh Tử Đạo (GrS): ĐC 1: Hạnh phúc thay ai giặt áo mình trong máu Con Chiên; TV 78,1(C1).2(C2).3(C3).13ab(C4); ĐC 2: ......; TV118

5. CTL Ph CHUNG Các Thánh Nam (GrS): ĐC:.......TV 20

6. CTL Ph CHUNG Các Thánh Nữ (GrS): ĐC............TV 44

Đ>CÁC LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG; Lễ Cầu  Cho các Nhu Cầu khác nhau; Lễ Ngoại lịch

1. CTL Lễ Hôn Phối (GrS): ĐC:...TV 36

2. CTL Lễ Khấn (GrS): ĐC...TV 24

3. CTL Kỷ niệm GH/GM (GrS): ĐC...TV 117

4. CTL CN cho ơn thên triệu (GrS): ĐC...TV 53

5. CTL CN cho Hiệp nhất Kitô hữu (GrS): ĐC...TV 24

6. CTL CN cho Công lý và Hòa Bình (GrS) : ĐC...TV 139

7. CTL CN cho bất cứ nhu cầu nào (GrS): ĐC...TV 108

8. CTL về Chúa Thánh Thần (GrS): ĐC ...TV 67

E>Lễ CN cho các tín hữu đã qua đời

1. CTL Lễ cầu cho các tín hữu qua đời; Lễ an táng (GrS): ĐC1....TV 17; ĐC2...TV 14; ĐC3...TV 137;

 

Lm Giu-se Nguyễn Xuân Thảo, OFM.

 

 

 

Bài viết khác

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương