Thanh Nhạc 1 » Phần C: Các Bài Áp Dụng

Chủ Nhật, 05 Tháng Chín, 2021 648
ATM Nhạc

TN1: Bài áp dụng căn bản 1: Khúc Nhạc Cảm Tạ 🎵Phần C: Các Bài Áp Dụng

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần C: Các Bài Áp Dụng
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả

🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - III. Các Bài Áp Dụng
♻ Phần C: Các Bài Áp Dụng
❇ Bài áp dụng căn bản 1: Khúc Nhạc Cảm Tạ

Khuyến cáo học viên ghi danh học kỹ và đúng cách Lấy Hơi, Khẩu hình "tròn vành", cấu âm "rõ chữ", Ca hát có hồn, có tâm tình.

👉Click vào đây để ghi danh khoá học

Phần C: Các Bài Áp Dụng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương