Thanh Nhạc 1 » Phần C: Các Bài Áp Dụng

Thứ Bảy, 25 Tháng Chín, 2021 32

TN1: Bài áp dụng căn bản 2: Hang Bêlem 🎵Phần C: Các Bài Áp Dụng

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, Phần C: Các Bài Áp Dụng
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - III. Các Bài Áp Dụng
♻ Phần C: Các Bài Áp Dụng
❇ Bài áp dụng căn bản 2: Hang Bêlem
✔ Đây là tài liệu nội bộ chỉ sử dụng cho học viên và giáo viên 🎵Viện Âm Nhạc Phan Sinh.
✔ Vui lòng đăng ký khóa học để được cung cấp tài khoản vào xem các bài học.

📢Nếu bạn đang là học viên và chưa có tài khoản 👉 vui lòng liên hệ cô Oanh 03.6666.8126 để được cung cấp tài khoản.
🔅Nếu bạn đang là học viên và đã có tài khoản 👉 vui lòng đăng nhập.

Phần C: Các Bài Áp Dụng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương