Thanh Nhạc 1 » Phần B: MLT Thông Dụng

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 400
ATM Nhạc

TN1: MLT1 (Do-Re-Mi)+ MÔ NGÔ MA NGA 🎵Phần B: MLT Thông Dụng

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần B: MLT Thông Dụng
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả Lặp lại
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần B: MLT Thông Dụng (Mẫu Luyện Thanh: MLT)
❇ 1. MLT1 (Do-Re-Mi)+ MÔ NGÔ MA NGA
✔ MÔ NGÔ (giữ yên khẩu hình Ô khi đọc NGÔ, không cử động hàm dưới)
✔ MA NGA (giữ yên khẩu hình A khi đọc NGA, không cử động hàm dưới)
✔ Xướng âm ĐÔ-RÊ-MI: Hát Non-legato (Không liền tiếng, như đọc vậy), rồi sau tập Legato (Liền tiếng, như hát vậy)

Phần B: MLT Thông Dụng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương