Thanh Nhạc 1 » Phần B: MLT Thông Dụng

Thứ Bảy, 04 Tháng Chín, 2021 375
ATM Nhạc

TN1: MLT2: 1 phách Legato (liền tiếng) đi với 1 phách Staccato (Rời nhẹ) 🎵Phần B: MLT Thông Dụng

Danh mục: Thanh Nhạc 1, Tài Liệu Nội Bộ, ATM Nhạc - VANPS, Phần B: MLT Thông Dụng
Nhạc sĩ/ Tác giả: Xuân Thảo
Xem mô tả Lặp lại
🎵 Thanh Nhạc Cấp 1 - II. ĐÀN ĐỆM LUYỆN THANH căn bản
♻ Phần B: MLT Thông Dụng (Mẫu Luyện Thanh: MLT)
❇ 2. MLT2: 1 phách Legato (liền tiếng) đi với 1 phách Staccato (Rời nhẹ)
✔ 1.Xướng âm ĐÔ-rê, Rê-mi, Mi-rê, Rê-đô; Đô-rê, Rê-mi, Mi-rê, Rê-đô, Đô---
✔ 2.Hóp bụng nhẹ khi hát STACCATO
✔ 3.Tập chủ động nâng hoành cách mô khi hóp bụng (= khi đẩy hơi ra để hát dấu nhạc staccato)

Phần B: MLT Thông Dụng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương