Chúa Lên Trời


Chúa Lên Trời [Phan-xi-cô]

01/04/2014 Mùa Phục Sinh, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn nhau

Chúa Lên Trời - Khánh Nhật TG [Xuân Thảo]

01/04/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Lên Trời

Chúa nói rằng : anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời [Vô Danh]

31/03/2014 Mùa Phục Sinh, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Hôm nay mừng Chúa lên trời

Này Các Bạn [Xuân Thảo]

12/05/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Lên Trời

Này các bạn miền Ga-li-lê

Sai Đi [Quang Uy]

01/04/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Lên Trời

Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em

Thánh Vịnh 46 [Xuân Thảo]

31/03/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất.

Thánh vịnh 46 [Thái Nguyên]

01/04/2014 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 15 CN12

Câu Ru Ngọt Ngào

09/12/2016 14 Mùa Giáng Sinh

Dâng Hài Nhi

10/12/2016 13 Mùa Giáng Sinh

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 13 CN15

Thánh Vịnh 97**

23/10/2016 11 Mùa Giáng Sinh

Thánh Vịnh 144 - C

25/03/2016 10 Mùa Phục Sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

10/12/2016 8 Lễ Mẹ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương