Chúa Lên Trời


Chúa Lên Trời [Phan-xi-cô]

01/04/2014 Mùa Phục Sinh, Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Chúa Lên Trời - Khánh Nhật TG [Xuân Thảo]

01/04/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Lên Trời

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời [Vô Danh]

31/03/2014 Mùa Phục Sinh, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Này Các Bạn [Xuân Thảo]

12/05/2017 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Lên Trời

Sai Đi [Quang Uy]

01/04/2014 Kết Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, Chúa Lên Trời

Thánh Vịnh 46 [Xuân Thảo]

31/03/2014 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Thánh vịnh 46 [Thái Nguyên]

01/04/2014 Mùa Phục Sinh, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, Chúa Lên Trời

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 28 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 25 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương