Mùa Phục Sinh


Ánh Lửa Phục Sinh - Thiên Hương [Thiên Hương]

25/02/2014

Ánh lửa Phục Sinh là ánh sáng Đức Ki-tô.

Bánh Rượu Tinh Tuyền - Hương Vĩnh [Hương Vĩnh]

31/03/2014

Đây bánh thơm tinh tuyền

Chính Ngài Là Bạn Đường - Trần Mừng [Trần Mừng]

23/02/2018

Chính Ngài là bạn đường

Chúa Đã Sống Lại - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

23/02/2014

Chúa đã sống lại thật rồi.

Chúa Đã Sống Lại 2

25/02/2014

Chúa đã sống lại ôi hào quang phá tan màn đêm.

Chúa Hiển Trị - Hoàng Kim [Hoàng Kim]

23/02/2014

Chúa hiển trị, khắp dân hãy reo mừng.

Chúa Khải Hoàn - Hải Linh [Hải Linh]

14/05/2014

Ha-lê-lu-ia

Chúa Lên Trời - Phan-xi-cô [Phan-xi-cô]

01/04/2014

Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn nhau

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A-B-C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Chúa nói: Này anh Tô-ma vì đã thấy Thầy

Chúa Nhật 3 - PS Năm A-B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Lạy Chúa Giê-su, xin giải thích

Chúa Nhật 3 A - B Phục Sinh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2018

Lạy Chúa Giêsu xin giải thích

Chúa Nhật 4 - PS Năm A - B - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

25/02/2014

Chúa nói : Tôi là người mục tử nhân lành

Chúa Nhật 6 - Phục Sinh A - B - C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

31/03/2014

Ai yêu Thầy, sẽ giữ lời Thầy
THTM

Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

29/03/2015

Chúa nói ai yêu Thầy

Chúa Nhật Phục Sinh - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

23/02/2018

Đức Ki-tô đã chịu hiến tế

Dẫn Con Từng Bước [Nguyễn Duy]

25/02/2014

Xin Chúa dẫn con đi

Đồng Cỏ Tươi 2 - Hùng Lân [Hùng Lân]

25/02/2014

Đồng là đồng cỏ tươi
Exultet_Mừng Vui Lên (Xuân Thảo) 3-2024

Exultet_Mừng Vui Lên (Xuân Thảo) 3-2024 [Xuân Thảo]

12/03/2015

Mừng Vui Lên!
Exultet, Mừng Vui Lên! Công bố Tin Mừng Phục Sinh trong Lễ o tối thứ bảy trước Chúa Nhật Phục Sinh

Hiến Lễ Phục Sinh - Miên Ly [Miên Ly]

25/02/2014

Kính dâng Ngài bánh thơm ngon

Hò Reo Lên - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

30/03/2014

Cho reo lên cho thiên hạ nghe biết Tin Mừng
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 93 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 42 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương