CN 32 Thường Niên


Cát Biển Sao Trời [Phan-xi-cô]

01/06/2015 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 32 Thường Niên

Chúa Nhật 19C - 32A [Xuân Thảo]

17/07/2017 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 19 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Chúa Nhật 28 - 32B - 18C [Xuân Thảo]

01/06/2015 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 18 Thường Niên, CN 28 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Chúa Nhật 32 A - 19C [Xuân Thảo]

16/10/2014 Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, CN 19 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Chúa Nhật 32 C [Xuân Thảo]

26/09/2016 Tung Hô Tin Mừng, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN32

Cung Hiến Đền Thờ [Xuân Thảo]

03/11/2014 Mùa Thường Niên, Tung Hô Tin Mừng, Thánh Lễ, Năm A, CN32

Dâng Cha 1 [Hương Vĩnh]

01/06/2015 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, Năm B, Năm C, CN32

Đi Về Nhà Chúa -32 [Ngọc Linh]

26/09/2016 Nhập Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN32

Giữa Nơi Đền Thánh - 4 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN 32 Thường Niên

Hiến Lễ Tạ Ơn [Vinh Sơn]

16/10/2014 Mùa Thường Niên, Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 32 Thường Niên

Khúc Cảm Tạ [Mai Nguyên Vũ]

26/09/2016 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN32

Mười Cô Trinh Nữ [Xuân Thảo]

29/08/2017 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 32 Thường Niên

Mười Cô Trinh Nữ

16/10/2014 Hiệp Lễ - Tạ Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 32 Thường Niên

Như Hạt Miến

16/10/2014 Dâng Lễ, Thánh Lễ, Năm A, CN 32 Thường Niên

Nơi Nhà Chúa

01/06/2015 Nhập Lễ, Thánh Lễ, Năm B, CN32

Thánh Vịnh 145 [Xuân Thảo]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Thánh Vịnh 145 [Martino]

01/06/2015 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm B, Năm C, CN 23 Thường Niên, CN 26 Thường Niên, CN 32 Thường Niên

Thánh Vịnh 16 [Martino]

26/09/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN32

Thánh Vịnh 16 [Xuân Thảo]

26/09/2016 Thánh Vịnh - Đáp Ca, Năm C, Năm Phụng Vụ, CN32

Thánh Vịnh 45

03/11/2014 Mùa Thường Niên, Thánh Vịnh - Đáp Ca, Thánh Lễ, Năm A, CN32

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 112 CN14

Danh Ngài Con Xưng Tụng

21/04/2016 45 CN16

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 38 CN12

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 27 CN12

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 24 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 18 CN13

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 18 CN13

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 17 CN10

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương