Mùa Phụng Vụ » Mùa Thường Niên » CN 13 Thường Niên

Thứ Tư, 20 Tháng Tư, 2016 237

Dâng Chúa Tuổi Trẻ Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN13

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 9 CN13

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 7 CN12

Xin Đến Với Con

10/04/2016 7 CN10

Ca Khúc Lên Đền

20/04/2016 6 CN14

Thánh Vịnh 90

01/02/2016 6 Mùa Chay

Thánh Vịnh 49

20/04/2016 5 CN10

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016 5 CN13

Người Phụ Nữ Ngoại Tình

01/02/2016 5 Mùa Chay

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

Thanh Nhạc cấp 1 (Luyện Thanh CĂN BẢN)

26/11/2018

Học Thanh Nhạc, còn gọi là Luyện Thanh/ Luyện Giọng có những Mẫu Luyện Thanh (MLT) dùng để luyện tập mỗi ngày, trong đó có những Mẫu Khởi động (MKĐ) dùng trước các buổi học hát, tập hát, học thanh nhạc; và những Mẫu Phát Âm (MPA): nguyên âm và phụ âm

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương