Mùa Phụng Vụ » Mùa Thường Niên » CN 13 Thường Niên

Thứ Tư, 20 Tháng Tư, 2016 205

Dâng Chúa Tuổi Trẻ Tải Pdf Xem Pdf

Danh Mục: Mùa Thường Niên, Dâng Lễ, Mùa Phụng Vụ, Năm A, CN13

Các Bài Hát Khác

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Trên Đường Về Nhà Cha

20/04/2016 21 CN15

Bài Ca Dâng Hiến

20/04/2016 14 CN13

Bạn Ở Đâu? (Were You There?)

01/03/2018 8 CN Lễ Lá

Hy Lễ Cuộc Đời

20/04/2016 8 CN12

Thánh Vịnh 95

23/10/2016 7 Mùa Giáng Sinh

Của Lễ Tình Yêu

20/04/2016 7 CN12

Dâng Hy Lễ

18/04/2016 7 CN12

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

20/04/2016 6 CN15

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

Tải Xuống để học XA1, TN1 và ĐK1, và XA2, TN2 và ĐK2

07/07/2016

Các học viên tải các phần audio mp3 và video xuống để học (I) XA1 (CM,Am; thang âm 3# &4b), TN1 và ĐK1;Đặc biệt có một số bài Dân Ca Quen Thuộc mà học viên nào...

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương