Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

Hình ảnh đang thi công phòng học lầu 3 (Xin đóng góp cải tạo các phòng học lầu 3)

21/05/2023

Từ năm 1990 tới nay, các Lớp Nhạc Quê Hương [từ 1982], năm 2013 liên kết với Khoa Khảo thí của London College of Music thuộc University of West London, được đổi tên gọi là Viện Âm Nhạc Phan Sinh, đã chủ yếu tập trung về Cộng đoàn_Giáo xứ Phanxicô...

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Tiếng Gọi Trong Sa Mạc* - Xuân Thảo

23/10/2014 123 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Lễ Dâng Trông Đợi - Viết Chung

23/10/2014 96 Dâng Lễ

Dân Thành Xi-on Hỡi - Xuân Thảo

23/10/2014 92 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 79 - Xuân Thảo

23/10/2014 84 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 97 - Mẹ Vô Nhiễm - Xuân Thảo

15/07/2018 70 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 97 - Kim Long

24/10/2014 65 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Đợi Trông - Thanh Lâm

23/10/2014 60 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Nâng Hồn Lên Chúa - Đan Vi

23/10/2014 57 Nhập Lễ

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương