CN 13 Thường Niên


Bài Ca Dâng Hiến - Nguyễn Duy [Nguyễn Duy]

20/04/2016

Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên

Chúa Nhật 13 - 30 năm B - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

27/05/2015

Đức Ki-tô Đấng Cứu Độ chúng ta

Chúa Nhật 13 năm A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Anh em là giống nòi được tuyển chọn

Chúa Nhật 13 năm C - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Lạy Chúa cúi xin Ngài

Có Bao GIờ - Nam Hoa [Nam Hoa]

20/04/2016

Có bao giờ con thấy Chúa

Dâng Chúa Tuổi Trẻ

20/04/2016

Tuổi trẻ chúng con

Đời Tôi - Nam Hoa [Nam Hoa]

20/04/2016

Đời tôi là một chuyến đi

Hãy Hát Xướng Lên - Hoàng Đức [Hoàng Đức]

20/04/2016

Hãy hát xướng lên tình yêu của Chúa

Hy Lễ Cuộc Đời - Văn Chi [Văn Chi]

20/04/2016

Đời con có nghĩa gì đâu

Hy Vọng Vào Ngài - Ngọc Linh [Ngọc Linh]

27/05/2015

Con luôn đặt hy vọng vào Chúa

Thánh Vịnh 15 Năm C - Thánh Phan-xi-cô - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Phần gia nghiệp của con chính là Chúa

Thánh Vịnh 29* - Đáp ca sau BĐ 4 Vọng PS|| Phan Sinh [Xuân Thảo]

23/02/2014

Con xin tán dương Ngài, Lạy Chúa.
*có sửa đổi, xin hát theo bản pdf này.

Thánh Vịnh 88 (1) A - Xuân Thảo [Xuân Thảo]

20/04/2016

Đời đời con ca tụng

Vỗ Tay Hát Mừng - Lan Trinh [Lan Trinh]

20/04/2016

Vỗ tay đi nào vỗ tay ngàn muôn dân hỡi
THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024  Trực tiếp và ONLINE*

THÔNG BÁO về Khoá Nhạc CẤP TỐC MÙA HÈ 7-2024, từ thứ 2, 1-30/7-2024 Trực tiếp và ONLINE*

17/05/2024

Xin kính gửi đến quý Giám mục, quý Linh mục, quý Bề trên, quý Tu sĩ, và tất cả quý vị quan tâm đến Khóa Nhạc CẤP TỐC Mùa Hè 7-2024, từ thứ 2, 01-30/07/2023.. Hv nào cần Nội trú, xin liên lạc sớm trước

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Chúa Nhật 10 năm B - Xuân Thảo

18/04/2016 149 Tung Hô Tin Mừng

Chúa Là Sức Mạnh - Thiên Linh

18/04/2016 96 Nhập Lễ

Xin Đến Với Con - Mi Trầm

10/04/2016 71 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Chúa Là Sức Mạnh - Thanh Lâm

10/04/2016 68 Nhập Lễ

Chúa Nhật 15 năm A - Xuân Thảo

20/04/2016 51 Tung Hô Tin Mừng

Con Hân Hoan - Nguyễn Duy

17/04/2016 49 Nhập Lễ

Về Nơi Đây - Nguyễn Duy

18/04/2016 43 Nhập Lễ

Chúa Nhật 11 năm A - Xuân Thảo

18/04/2016 41 Tung Hô Tin Mừng

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương