Thánh Lễ » Thánh Vịnh - Đáp Ca

Lịch Công Giáo

Video Thư viện ảnh

Bài Hát xem nhiều trong tháng

Hiến Trọn Đời Con - Ngọc Kôn

22/08/2017 217 Dâng Lễ

Chúa Đã Làm 2

28/08/2014 213 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Thánh Vịnh 116 - Xuân Thảo

20/09/2014 198 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Tình Chúa Thương Con - Giang Ân

31/03/2014 163 Hiệp Lễ - Tạ Lễ

Hát Khen Mừng Mẹ - Hải Linh

28/08/2014 148 Nhập Lễ

Thánh Vịnh 94 - Thái Nguyên

21/02/2014 128 Thánh Vịnh - Đáp Ca

Các khóa học nhạc ngắn hạn, dài hạn dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ | Hải Linh Quê Hương